fredag 28 november 2014

Historia vecka 49

På måndag 1/12 så kör vi dubbelt med historia dvs ingen juridik. Kl 09.50 samlas vi som vanligt i sal A213 men börjar med att återknyta till historiebruk (var och en av er ska ha ett exempel) och avsluta den kortfattade genomgången av andra världskriget.

Ca 10.30 börjar vi att titta på filmen "Vi ses igen barn".

Kl 11.10 tar vi lunch som vanligt och kl 11.50 samlas vi för att se resten av filmen.

"Vi ses igen barn" på IMBD

Nyheter24: filmtipset om "Vi ses igen barn"

Recension av "Vi ses igen barn" i Helsingborgs dagblad

På tisdag 2/12 har vi först samhällskunskap. På lektionen i historia ska vi diskutera filmen. Fundera över följande frågor medan vi ser filmen.

onsdag 26 november 2014

Grupper och tider i morgon på engelskan - LÄXA ATT LÄSA INNAN LEKTION

Ni som inte ska sitta med mig i klassrummet måste spela in er själva. Ni kan göra det med hjälp av Quicktime på datorn. Glöm inte att kolla att det fungerar innan ni sätter igång och ladda sedan upp filen i en av era mappar! Ni har ansvar för att det blir bra!

Här är tiderna - var där en stund innan och var också beredda på att ni kan behöva vänta en stund om det drar ut på tiden också. Tiderna är ungefärliga!

ca. 13.20-13.45

Gustav, Andy, Ludvig, Micaela (i bubbla med mig)
Emil, Markus, Klara, Lucas (i klassrummet ensamma)

ca. 13.45-14.10

Ahmed, Oliver, Burhan, Hannes (i bubbla med mig)
Amar, Pontus, Adrian, Kent (i klassrummet ensamma)

ca. 14.10-14.35

Franc, Rima, Andrea, Ali (i klassrummet med mig)

THE INSTRUCTIONS FOR THE DISCUSSIONS ARE BELOW - READ THEM BEFORE CLASS!!!

Each group will get the paper below and a cup with questions in (folded together)Samhällskunskap 26/11

Dagens pensum (uppgifter)

1) Kopiera den tabellen i dokumentet "Arbetsgång statsskick" och klistra in den i ditt arbetsdokument.

2) Läs igen alla punkter i arbetsgången och börja från början - kryssa av efterhand.

3) Skriv inledningen: frågeställning och källkritik.

HÄR finns inlägget med all information om uppgiften och om källkritik


Exempel på källkritik BG14B

Studieteknik

Hej BG14B!

Vi som sågs förra gången och de som vill komma är välkomna på studieteknik på torsdagar 14.40 i studieverkstaden. Detta är ett erbjudande och därför sätter jag inte någon sluttid.

Känner du att det kan vara svårt att planera så du hinner med alla uppgifter i skolan?
Pluggar du alltid nästan alltid bara kvällen innan provet?
Tycker du att det är svårt att läsa långa texter?
Eller upplever du att något ämne som är lite svårt?

Vi kommer att utgå från era behov under träffarna. Målet är att ni som kommer ska få verktyg för att nå era egna mål i de olika ämnena.
Alla i klassen är välkomna. Vi ses i morgon.


/Anna

tisdag 25 november 2014

Lektionens tema är källkritik
I grupperna nedan ska ni analysera de givna källorna enligt den genomgång vi precis haft. Presentation, analys och slutsatser ska skrivas in det delade dokumentet "Källkritik samhällskunskap BG14B övning 141125" som den som står först i varje grupp har tillgång till.


A: Gustav, Hannes, Kevin och Andrea: Nordkorea
B: Micaela, Isa, Burhan och Pontus: Chile
C: Ali, Lucas, Andy och Klara
D: Cajsa, Rima, Amar och Kent: Sverige

Källa: Reflex plusE: Adrian, Emil och Ludvig: Irland
F: Franc, Oliver, Markus och Ahmed: Norge


Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

Datum:25 november 2012
Internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november, instiftades av FN:s generalförsamlings tredje kommitté år 1999.
I den resolution som instiftade dagen slog man fast att våld mot kvinnor hindrar dem att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor avser enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang.
Lite statistik:

Killar gör fler brott

Män begår nästan alla brott. I till exempel 94 procent av alla rån, 81 procent av alla bedrägerier, 88 procent av alla knarkbrott och 93 procent av alla mord är den misstänkte man (Brå).

Sexualbrott

 • År 2009 dömdes 1 078 män och 12 kvinnor för sexualbrott (Brå).
 • Av de personer som misstänktes för våldtäkt mot tjejer i åldrarna 15-17 år 2010, var 99 % män (Brå).
 • 98 procent av alla de som anmälde en våldtäkt år 2010 var kvinnor (3245 st).
 • I en tredjedel av alla anmälda våldtäkter är offret under 15 år (Brå).
 • Dagligen anmäls 46 sexualbrott mot kvinnor. Hälften av dessa rör våldtäkt eller våldtäktsförsök. De allra flesta brotten sker inomhus av en person som kvinnan känner.

Våld

 • 85 procent av alla som anmäls för våld mot kvinnor är män (Brå).
 • 85 procent av alla som misstänks för vålsbrott är män (Brå).
 • I genomsnitt 16 kvinnor misshandlas till döds i Sverige varje år (Brå).
 • I nio av tio misshandelsfall är den misstänkte en man över 18 år (Brå).
 • Dubbelt så många kvinnor som män har utsatts för stalkning. Alltså upprepade trakasserier, hot och förföljelse (Brå).
 • Var tredje vecka dödas en kvinna av sin partner I Sverige.
 • Våld mot kvinnor  kostar samhället mellan 2,7 och 3,3 miljarder kronor varje år. 38 miljoner av dem var sjukhuskostnader (Socialstyrelsen).
 • Det mesta av misshandeln mot kvinnor sker inomhus  och gärningsmannen någon de känner (Brå).

Mentorstid 25/11

måndag 24 november 2014

Rätten och samhället 24/11

Dagens tema är brott och brottslingen.


Diskutera följande frågor. Ta gärna exempel ur filmen.

1) Vad är (definitionen av) ett brott (en brottslig handling)?

2) Vem och vad bestämmer vilka handlingar som är brott?

3) Ge exempel på hur vad som är brott skiljer sig mellan olika länder och över tid.

4) Hur och varför förändras definitionen av vad som är ett brott?

5) Varför begår människor brott?

6) Varför är kriminaliteten högre (begås det fler brott) i vissa områden?

7) Vad kan samhället göra för att minska antalet brott?

fredag 21 november 2014

Argumenterande tal - instruktioner

Checklista (s. 1) och arbetsgång (s. 2)

Par och teser

Uppgift

Ni ska förbereda ett tal tillsammans i par. Paren ska sedan hålla sina tal var för sig i två olika grupper.

Tidsplan

21/11 - Besluta om tes och börja brainstorma om argumentation i paren (punkt 1-2)
24/11 - Arbeta med argumentationen (punkt 3 och 4) LÄXA!
28/11 - Formulera inledning och avslutning och hur ni ska formulera er (punkt 5-6)
1/12 - Träna på talet och bearbeta det (punkt 7-9) LÄXA!
5/12 - Burhan, Ludvig, Micaela, Markus, Amar, Lucas, Hannes, Adrian, Franc
8/12 - Pontus, Rassol, Kevin, Gustav, Isa, Cajsa, Klara, Emil, Andy, Oliver

Om ni upplever att ni har tid över:
- Läs i er engelska roman
- Arbeta med English Practise och kontrollera att ni för anteckningar

Källkritik

Lektionerna den 24 och 28/11 kommer jag att gå runt och diskutera källor och källkritik med er. Detta är ex. på frågor jag kommer att ställa:

- Varför passar källan bra till just det här talet/argumentet?
- Hur kom ni fram till att den var trovärdig?

Kunskapskraven

E

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

 I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

C

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt.

I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

A

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt.

I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

torsdag 20 november 2014

Träna inför provet om procent

Gör den här diagnosen hemma, anteckna vilka uppgifter ni har problem med så tittar vi på det nästa vecka.

Jag kommer att stanna hemma i morgon fredag, så håll koll om lektionen är inställd eller om det kommer vikarie.

onsdag 19 november 2014

STHL-tider

Hej!

Svenska, engelska: kl. 10-11, Camilla kallar de som ska komma.

Spanska: tisdagar kl. 16-17

Svenska som andraspråk: tisdagar kl.16.15-17.15 i A218

Franska:  tisdag kl. 16.10 B 108

Samhällskunskap: onsdagar kl. 13.50

Matte: onsdagar kl. 16-17 i A205Samhällskunskap 19/11

Nu är det dags för examination på avsnittet om Sverige statsskick. Du ska skriva en formell rapport där du jämför statsskicket i Sverige med statsskicket i ett annat land (inte USA, Danmark eller Norge).

Du ska skapa två olika dokument i din samhällskunskapsmapp. Den första ska du döpa till "Statsskick arbetsdokument Förnamn" och det ska fungera som ditt kladdpapper.

Det andra ska du döpa till "Statsskick rapport Förnamn" och i det ska du skriva din rapport (finskriva).


Tidsplan - efter varje deadline kommer jag att ge feedback

Inledningen ska vara färdig 26/11

Avhandlingen ska vara färdig 3/12

Slutdiskussion och källförteckning ska vara färdigt 9/12

Rapporten ska vara helt färdig måndag 15/12Jämföra statsskick - uppgiften

Jämföra statsskick - aspekter att analysera

PP om källkritik samhällskunskapExempel på källkritik

Källförteckning exempel

Uppgift - romanläsning

Jag har läst era förslag kring vad vi ska göra med boken! Vi kommer att dela upp romanen i delar och ni kommer att få datum då ni ska ha läst till ett visst ställe i boken. Vid de lektionerna kommer ni att få olika typer av uppgifter. Dessa uppgifter kommer att vara både muntliga och skriftliga och kommer tillsammans att utgöra grund för bedömningen av romanen. Ni kommer att få en hel del lektionstid på er till att läsa romanen, men ni kommer att behöva läsa en del hemma också.

Dessa kunskapskrav kommer att vara i fokus

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Läsplan

26/11: 1-76 (S. Alexie), 1-133 (E. Cline)
3/12: 77-149 (S. Alexie), 134-248 (E. Cline)
10/12: Novels should be finished

Studieteknik

Hej BG14B!

Jag har redan pratat med några av er om detta. Jag kommer att erbjuda stöttning i studieteknik på torsdagar 14.40 i studieverkstaden. Detta är ett erbjudande och därför sätter jag inte någon sluttid.

Känner du att det kan vara svårt att planera så du hinner med alla uppgifter i skolan?
Pluggar du alltid nästan alltid bara kvällen innan provet?
Tycker du att det är svårt att läsa långa texter?
Eller upplever du att något ämne som är lite svårt?

Vi kommer att utgå från era behov under träffarna. Målet är att ni som kommer ska få verktyg för att nå era egna mål i de olika ämnena.
Alla i klassen är välkomna! Vi startar denna torsdag!

/Anna

tisdag 18 november 2014

Milen igår!

Igår sprang vi milen! Martin var näst bäst av all personal som sprang igår, han sprang på 56:28. Anna var bäst av all personal som sprang igår, hon sprang på 56:25. 

Nästa gång det är milen gör vi ett nytt vad och då krävs att fler springer!Bild på några av de som sprang! Vi saknade er andra!

måndag 17 november 2014

Historia 17/11

Dagens tema är historiebruk!

Kategorier av historiebruk enligt Karlsson och Göransson

Professor Peter Aronsson, forskar i historiebruk och kulturarv vid Filosofiska fakulteten, LiU


Exempel 1

Exempel 2

 Exempel 3

Milen idag!

Hej!

Glöm inte milen idag! 

Måndag 17/11 kl 15:00 springer BG14A, B, C samt de elever från år 2 som inte har idrott 2 men ändå vill springa för att kunna mottaga BG-medaljen. Elever från år 3 är även vid detta tillfälle välkomna att springa. 
     Vi startar som vanligt vid djuphavsbadet nere i västra hamnen (kartor kommer sättas upp i A-huset anslagstavla vån 2). Vändpunkt vid bågskytteklubben där ni prickar av er hos ansvarig personal för att sen springa tillbaka igen. 

Vi ses där!

/Anna 

söndag 16 november 2014

Historia 24/11

Historiebruk!
Historiebruk enligt Karlsson och Göransson

Uppgift A - exemplen nedanför grupperna
1) Vad/vem (historisk person, händelse, etc) är det man refererar till?

2) Vilken känsla vill man skapa genom att använda detta namn/denna företeelse? / Vad vill man få folk att tänka? --> Varför använder man just denna person/företeelse?

3) Vilken typ av historiebruk är det då som används här? Observera att det ofta är mer än ett bruk.

4) Kan namnet/företeelsen användas på andra sätt?


Grupp I:

Hannes
Gustav

Ali
Lucas

Adrian
Emil
* En butik för herrkläder i Malmö heter  Gustav III
* Ett köpcentrum i Malmö heter Hansacompagniet
* En restaurang i Malmö heter  (Årstiderna i) Kockska krogen och en annan heter Rådhuskällaren


Grupp II:

Kevin
Andrea

Andy
Klara

Ludvig
Rassol
* I Malmö finns ett torg som heter Olof Palmes plats
* Här finns också två vägar som heter Axel Danielssons väg respektive Per Albin Hanssons väg
* På Möllevångstorget står en staty som heter Arbetets äraGrupp III:

Isa
Micaela

Cajsa
Rima

Franc
Oliver
* Moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna kallar sitt samarbete för Alliansen
* Moderaterna kallar sig "det nya arbetarpartiet"
* Sverigedemokraterna har (haft) affischer med vikingar - länk
* Barack Obama med hitlermustach - länk


Grupp IV:

Pontus
Burhan

Kent
Amar

Ahmed
Markus
Filmen Fury
* TV-serien Band of Brothers
* Spelet
Boken Ulrike och kriget