onsdag 30 september 2015

Länkar

Länken till Cecilias "site" finns på bloggen till höger under rubriken "Länkar". Gå även in och kolla provkalendern då och då. Den hittar ni i bloggen till höger under rubriken "Kalender, schema, Nationella prov"

Psykolgi

Jag har frågat Göran och psykologiprovet ska skrivas på tisdag 6/10.

Lycka till!

fredag 25 september 2015

vecka 40

Vill bara tydliggöra att på måndag samlas vi i aulan 8:30 för en hel dag med roliga aktiviteter,
och på tisdag är det tyvärr studiedag.

Psykologi

Kom ihåg att plugga till psykologiprovet. Ni har redan fått frågorna och har därför en god chans att klara det.

Studietips:

1. Läs i om de olika perspektiven i boken, Görans anteckningar och Powerpoints som finns i psykologimappen.

2. Läs frågorna och "fallet" och fundera på vad som är svårt eller det ni inte förstår och fråga Göran på psykologilektionerna.

3. Börja svara på frågorna skriftligt (helst för hand då man kommer ihåg bättre)

4. Känner du dig fortfarande dig osäker, fråga Göran

Lycka till!

tisdag 22 september 2015

Mentorstid

Naturkunskap

Inlämningsuppgiften 1 i naturkunskap ska vara inlämnad onsdag 30/9. Inlämningsuppgift 2 som ni fick på onsdagens lektion ska in på obestämt datum (jag uppdaterar när jag vet).

Engelska

Ni har studiedag den 29/9 då ni skulle ha skrivit prov. Det är nu flyttat till fredagen den 2/10 istället.

På fredagens lektion ska ni läsa och arbeta med orden (se powerpoint) + bokanalys på egen hand.


Till nästa lektion ska ni också välja ett ämne för det argumenterande talet.

torsdag 17 september 2015

Samhällskunskap 17/9

Gapminder

Läxförhör 2 på teorin om prissättning på en fri marknad torsdag 24/9

Du kan förbereda dig genom att studera:
- dina anteckningar
- din lösning av "Övning prissättning på en fri marknad"
- ditt exemplar av läxförhör 1
- sidorna 313 - 317 i Reflex 123

Du bör kunna definiera och använda följande begrepp: marknad, utbud, efterfråga, jämviktspris, mängd, konkurrens, (marknad i) balans, efterfråge- respektive utbudsöverskott, substitutvara, komplementvara, priselasticitet


Följande kunskapskrav testas (notera det understrukna)
Eleven kan * redogöra
för några centrala teorier och
diskutera deras styrkor och svagheter.
* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat

Eleven kan analysera
komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och
konsekvenser. I analysen
använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med ** omdömen.


* med viss säkerhet

* med viss säkerhet


** enkla omdömen

* med säkerhet** nyanserade omdömen

Jag har stöd tisdag eftermiddag 16.00 - 17.00 i sal A213 för de som är osäkra.

onsdag 16 september 2015

Matteläxa till fredag

Substitutionsmetoden s. 60-61

gör uppg 1415-1420

Läxor, prov, uppgifter


Danska 2- Torsdag, läsa sidan 24 och kunna orden och förstå texten (kolla google classroom)


Danska 1- Torsdag, ska ha glosor gå in på quizlet och träna på de 2 gloslistorna


Svenska- grupparbete om epokerna (klar enligt planeringen v.41) och läs boken (redovisning enligt planeringen v.40)


Kommunikation- läxförhör yrkesmentor Kjell


Psykologi- fyll i dokumentet som kallas "översikt perspektiven" och prov v.41. (Fråga Göran om ni har några frågor)


Samhällskunskap- genomgång, idag 16/9, på läxförhöret på marknad och utbud/efterfrågan och sedan nytt läxförhör torsdag 24/9

Matte- prov v.42

(Upptäcker ni något som saknas säg till mig eller Martin)

tisdag 15 september 2015

Prov i psykologi V.41

Ni har fått ett dokument som beskriver provet i psykologi på det humanistiska perspektivet (plus det psykodynamiska, behavioristiska, kognitiva, och det biologiska perspektivet). Provet skrivs V.41.


Engelska bokredovisning

Ni ska vara klara med boken till tisdag 29/9. Fråga Anna om ni är osäkra på något.

fredag 11 september 2015

Praktik

Här kan ni se vilken praktik ni ska ha.

Polisen Malmö v. 51
Räddningstjänsten Trelleborg v. 47
Revinge v. 45
Marinen v. 47 (inte helt spikat)

onsdag 9 september 2015

Dagens lektion i kommunikation

Jag är på Revinge idag. Därför håller Alexander i läxförhöret (samma frågor som ni fick förra veckan). Han har med sig och delar ut era anteckningar innan läxförhöret. Det finns uppgift även till de som inte deltog i fredagens yrkesmentorslektion. Lektionen blir kortare än vanligt på grund av min frånvaro.

Vi ses i morgon! Då är det Kjell som är på "besök".

Samhällskunskap 10/9

Du behöver en penna till läxförhöret och läroboken (Reflex 123) till senare delen av lektionen. Datorn stannar i väskan hela lektionen.

1) Gör läxförhöret. Läxförhöret görs individuellt utan andra hjälpmedel än penna, sudd och eventuellt linjal.

2) När du lämnat in läxförhöret tar du fram Reflex 123 ur din väska eller från golvet och läser sidorna 322 - 324 och från och med rubriken "Konjunkturer" på sidan 329  och tom första stycket på sidan 332

Matteläxa till fre 11/9

s. 48 och 52

Samhällskunskap 9/9

1. Repetition av föregående lektioner dvs teorin om prissättning på en fri marknad.

2. Diskussion av flyktingkatastrofen bla utifrån vår analysmodell

Sydsvenskan

Aftonbladet

Svenska Dagbladet

3. Information inför morgondagens läxförhör.

Skolfotografering

Ni ska ta klassfotot måndagen den 14/9 kl 12:30 (på psykologilektionen).


torsdag 3 september 2015

Samhällskunskap 3/9

Avsluta tema marknad med fokus prissättningen på en marknad med perfekt konkurrens

Nya begrepp

priselasticitet
substitutvara
komplementvara


Läxförhör torsdag 10/9: förstå och tillämpa teorin om hur prissättning sker på en fri marknad
- anteckningar
- svaren på uppgiften
- sidorna 312 - 315Eleven kan * redogöra
för några centrala teorier och
diskutera deras styrkor och svagheter.
* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat


Eleven kan analysera
komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och
konsekvenser. I analysen
använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med ** omdömen.
* med viss säkerhet

* med viss säkerhet och enkla omdömen


* med säkerhet** nyanserade omdömen

onsdag 2 september 2015

Läxa matematik till fre 4/9

S. 36 och 43. 

Ni ska kunna läsa av k- och m-värde ur linjens ekvation. 

Ni ska också kunna räkna ut en linjes k-värde. 

På fredag ska ni lära er att på ett snabbt och enkelt sätt rita de räta linjerna. 

tisdag 1 september 2015

Site för svenskaundervisningen

Ni som läser svenska med Cisi hänvisas till den här siten.
Länk finns även under länkar i högerspalten.