tisdag 13 juni 2017

Avslutning

Hoppas ni alla hade en riktigt rolig student! Det var jättekul att se er så glada och uppklädda!

Nu är det bara en sak kvar: Avslutningen!

Avslutningsdagen onsdag 14/6
Samling i hemklassrummet  kl 10:30, 
kl 11:20 gemensam promenad till St Pauli kyrka, 
kl 11:30 avslutning i kyrkan.

Hoppas vi ses!


måndag 29 maj 2017

Freds- och konfliktkunskap 30/5

Dagens agenda

A individuellt
1) Läsa avsnittet om demokrati (sidorna 232 - 234) ur artikeln "Statsbyggnad, demokrati och mänskliga rättigheter" och under tiden lösa följande uppgifter.

1) Skriv en läslogg antigen en dubbel- eller en trippellog. Se exempel (även för kopiering) i vårt delade dokument "Statsbyggnad, demokrati och mänskliga rättigheter BG14B". Du ska välja ut minst tre citat ur texten.

2) Hitta den mening i avsnittets sista stycke som sammanfattar hela avsnittet.

Skriv gärna in förklaringar i ordlistan i det delade dokumentet.

B Tillsammans
Diskutera

C Individuellt
Utvärdering

fredag 19 maj 2017

Freds- och konfliktkunskap 19/5 del 2

Eftersom flera (aktivt?;) missförstod mig och lämnade sina texter så blir det ingen läxa. Nästa gång vi ses ska vi arbeta med textens andra del med trippellogande.

Trippellogg

Citat
Kommentar
Frågortisdag 9 maj 2017

Freds- och konfliktkunskap 9/5

Vi kommer att ägna kursen sista fyra  lektioner åt att tillsammans läsa och diskutera ett kapitel ur boken Om krig och fred; En introduktion till freds- och konfliktstudier.  Kapitlet heter "Statsbyggnad, demokrati och mänskliga rättigheter" och är skrivet av Joakim Öjendahl och Peter Johansson.

Idag ska vi inleda med att undersöka texten innan vi läser den med hjälp av den trekolumnsmodell som ni känner igen sedan tidigare.

Gör följande i tur och ordning så vi kan fylla i tabellen. Anteckna gärna eller arbeta aktivt på något annat sätt med texten


* Bläddra igenom texten och skaffa dig koll på hur texten är strukturerad
* Läs rubriken
* Läs underrubrikerna
* Läs en eller två meningar under varje underrubrik
* Skumläs det sista stycket i varje avdelning av texten
* Skumläs faktarutorna


Typ av text
Språk och struktur
Vad handlar texten om?
Därefter ska vi jobba med introduktionen till texten. Först ska vi skapa en ordlista, därefter läsa den och till sist diskutera den. Under tiden som ni läser ska ni aktivt jobba med texten för att ta till er och förstå innehållet.

Ni som läser fort läser vidare i texten.

måndag 1 maj 2017

Freds- och konfliktkunskap 2/5

Kursens sista uppgift finns HÄR. Den är dessutom delad med er -  den heter "Sista uppgiften i freds- och konfliktkunskap BG14B"

Uppgiften sk skrivas i det delade dokumentet "Sista uppgiften freds- och konfliktkunskap - BG14B - Förnamn Efternamn"

HÄR finns ett inlägg på BG11Bs blogg som kanske kan vara till glädje.


tisdag 4 april 2017

Mentorspass 5/4

På grund av diverse anledningar tar vi dagens mentorspass digitalt. Ni läser igenom presentationen, och ni mailar mig om ni har något som behöver tas upp.


Freds- och konfliktkunskap

1) Vad heter insatsen dvs vad står förkortningen för? 

2) Varför behövs en FN-insats?

3) Vad är insatsens uppdrag?
--> Vilka åtgärder/insatser för hållbar/rättvis/positiv fred ingår i uppdraget?


4) Vilka av säkerhetsrådets resolutioner och FN-stadgans paragrafer har insatsen stöd i?
--> Är det en fredsbevarande eller fredsframtvingande insats?

5) 
 Om och i så fall på vilket sätt bidrager eller har Sverige bidragit till insatsen?

6) 
Hur framgångsrik är insatsen? Eller hur är läget i landet idag?

Skriv i det delade dokumentet "FN och att skapa fred BG14B"

Insats
Par
1
MINUSMA
Amar och Kent
2
MINUSCA
Isa och Rima
3
UNMIK
Oliver och Ahmed
4
UNFICYP
Pontus och Cajsa
5
UNMOGIP
Gustav och Andreas
6
UNIFIL
Adrian
7
MINUSTAH
Markus och Emil
8
UNMISS
Micaela och Lucas

måndag 3 april 2017

Freds- och konfliktkunskap 4/4

FN- fakta Fredsbyggande

Gymnasiearbete vecka 14

Sista träffen innan redovisningarna!

Schema för redovisningarna publiceras i eftermiddag.

Varför muntlig redovisning av gymnasiearbetet?
Because it is good for you!

För att i  Pauliskolans V-keps står det under Språk och kommunikation att eleven ska kunna:
Presentera, redovisa, demonstrera samt diskutera och argumentera i tal

I examensmålen för samhällsvetenskapsprogrammet står det bla
"Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ... dels färdigheter i att kommunicera och presentera sina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och medier."

"Eleverna ska också ges möjlighet att uttrycka sig i varierande skriv- och talsituationer på framför allt svenska och engelska."

samt under rubriken Mål för gymnasiearbetet:
"Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten."


Instruktioner
EN elev pratar 10 - 20 minuter - närmare 20 än 10!
TVÅ eller FLERA elever pratar 20 - 40 minuter - närmare 40 än 20!

Var på plats 10 minuter innan redovisningen startar.


Strax dags för redovisning!Här kommer några tips inför redovisningen 
Klä dig formellt - det stärker självförtroendet och ökar din auktoritet

- Använd talkort (du kan få talkort (eller åtminstone kartong) av Karolina )

Öva, öva, öva! (Du kan tex klocka dig.) - det minskar nervositeten och ökar chanserna för ett lagom långt tal utan missöden.

- Plocka fram och använd den feedback på tidigare  redovisningar som du fått i ffa svenska och kommunikation

Testa datorn och presentationen mot projektorn. Ha minst en backup på presentationen.

- Inte för mycket information på en bild

- Använd gärna bilder, kartor, diagram, tabeller  mm

måndag 27 mars 2017

GYA vecka 13

Måndag 27/3 Seminarium enligt tidigare instruktion för Isa och Rima, Kent och Amar samt Emil och Markus kl 11.40 i sal A213. Kevin och Ludvig ska vara publik.

Övriga jobbar vidare med sina GYA-rapporter antingen för att färdigställa dem eller bearbeta dem utifrån den feedback som framkom vid seminariet.

Och om ni behöver en paus i det arbetet kan ni jobba med den individuella analysuppgiften i freds- och konfliktkunskap eller med att förbereda er inför NP i svenska.
Tisdag 28/3 Seminarium kl 09.35 för Gustav, Pontus och Micaela i sal A213.

Övriga jobbar, på valfri  vidare med den individuella analysuppgiften i freds- och konfliktkunskap eller med att förbereda er inför NP i svenska.

Och om ni behöver en paus i det arbetet kan ni jobba med GYA-rapporterna antingen för att färdigställa dem eller bearbeta dem utifrån den feedback som framkom vid seminariet.


tisdag 21 mars 2017

Freds- och konfliktkunskap 21/3

Dagens tema: De avgör Europas framtid/ De har Europas öde i sina händer

Dagens uppgift: Klassen ska gemensamt skapa en google-presentation om de sju politiska ledare som rubrikerna ovan anspelar på. Ett blad per ledare.

Varje blad ska innehålla
- namn
- politiska position/roll
- land
- bild på personen
- varför denna person håller Europas öde i sina händer
- ett citat som fångar personen i en ögonblicksbild/sammanfattar dennes politiska gärning/åsikter


Sydsvenskan.se: 

Kvinnorna och männen som avgör Europas öde

pauli123
tisdag 14 mars 2017

Freds- och konfliktkunskap 14/3

Ny tidsplan för den individuella analysen

Vecka 11
(Onsdag 15/3 studiedag = tid att arbeta med den individuella analysen o/e gymnasiearbetet)
Fredag 17/3: Inställd lektion = arbete med den individuella analysen på valfri plats

Vecka 12
Fredag 24/3 Avstämning 1 --> lektion att arbeta på

Vecka 13
Fredag 31/3 Avstämning 2 --> lektion att arbeta på

Vecka 14
Fredag 7/4: Sista inlämningsdag för den individuella analysenmåndag 13 mars 2017

GYA Vecka 11

HÄR finns instruktioner för seminarierna och de frågor ni ska bygga er opposition på

Opposition GYA BG14B


Seminarium I: måndag 20/3 kl 11.40 i sal A213
Respondenter

Opponenter
Back up-opponent
Cajsa
Parfym eller tårgas?
Hur det är att arbeta som kvinnlig polis i Sverige
Andreas
Linnea
Lucas
Skolstress
Orsaker till stress i skolan för den enskilde eleven
Linnea
Andreas
Andreas
Försvaret som försvann
Lucas
Cajsa
Linnea
Varför väljer människor från Syrien att fly till Sverige?
Cajsa
Lucas
Publik: Adrian, Ahmed, Franc, Gustav och Pontus


Seminarium II: måndag 27/3 kl 11.40 i sal A213
Respondenter

Opponenter
Back up-opponent
Isa och Rima
Ångest och depression
Emil och Markus
Amar och Kent
Amar och Kent
DATORSPEL
Vad är de positiva och negativa konsekvenserna med datorspel för individen
Isa och Rima
Emil och Markus
Emil och Marcus
Hur sport påverkar skolstress
Amar och Kent
Isa och Rima
Publik: Kevin och Ludvig

fredag 17 februari 2017

Sportlov

TREVLIGT LOV


ps Lovskola måndag - onsdag 09.00 - 13.00 i salarna B108 och B109
Måndag finns Camilla och Karolina på sitt arbetsrum 

Freds- och konfliktkunskap 17/2

Onsdagen 15/2 presenterade utrikesminister Margot Wallström utrikesdeklarationen i samband med den utrikespolitiska debatt som traditionsenligt hålls i riksdagen vid denna tid på året. Utrikesdeklarationen är en programförklaring med visioner för  Sveriges  arbete i världen.

Riksdagen.se: Den utrikespolitiska debatten 

Regeringen.se: Utrikesdeklarationen (texten för den som vill följa med i den och till analysen)


Analys

Par 1:  Från det första Herr/fru talman, (ärade ledamöter, representanter för den diplomatiska kåren, kära åhörare) till  det andra

Par 2:  Från det andra Herr/fru talman, (Efter krigsslutet 1945 byggdes en multilateral världsordning...) till det tredje

Par 3:  Från det tredje Herr/fru talman, (Gemensam säkerhet...) till det fjärde

Par 4:  Från det fjärde Herr/fru talman, (I ett allvarligt världsläge uppmuntrar regeringen till ökat ansvarstagande...) och sju stycken framåt

Par 5: Från det stycke som börjar "Vi menar att Sverige, EU och USA har allt att vinna på att verka för en regelbaserad världsordning." till det femte Herr/fru talman,

Par 6: Från det femte Herr/fru talman, (Den syriska regimen och dess allierade har genomfört en brutal militär strategi...)   Från det sjunde Herr/fru talman,

Par 7:  Från det sjunde Herr/fru talman, (Sveriges feministiska utrikespolitik ger resultat för kvinnor, flickor och hela samhällen.) och sju stycken framåt

Par 8: Från det stycke som börjar "Sverige ska upprätthålla en strikt och effektiv exportkontroll av krigsmateriel..) till slutet

måndag 13 februari 2017

GYA vecka 7

Sista rycket börjar idag!

Examensmålen

Vecka 10
Måndag 6/3 genomgång av opposition
Fredag 10/3 Rapporten klar för utskrift

Vecka 11
Måndag 13/3 förberedelser inför seminarier

Vecka 12
Måndag 20/3 Seminarier

Vecka 13
Måndag 27/3 Seminarier

Vecka 14
(Arvidsjaur)
Torsdag 6/4 NP svenska

Vecka 15 
Påsklov

Vecka 16
Tisdag 18/4 och onsdag 19/4: Redovisningar
Fredag 21/4: Rapporten klar för bedömning


Nystart loggböcker!
Loggbok varje vecka!!! Minst en halv sida!!!
Senast fredag! (Tips: Skriv den gärna det sista du gör på måndagens lektion)

1) Skriv om vad du har gjort veckan som gick Gick det som planerat? Dvs enligt förra veckans punkt 2?
2) Skriv vad du planerar att göra veckan som kommer
3) Reflektera!

Förslag på saker att reflektera över angående din/er rapport  
vecka 7:  om syftet uppnåtts
Vecka 9: om metoden/metoderna
Vecka 10: om källor
Vecka 11: om tvärvetenskaplighet
Vecka 12: om perspektiv
Vecka 13: om ansvar
Vecka 14: språket i rapporten
Vecka 16/17: Utvärdering

tisdag 7 februari 2017

Freds- och konfliktkunskap 7/2

Dokument för den individuella analysen

* Uppgiften

* Tips och strategier samt konkretiserade kunskapskrav

* Analysmodellen med frågor

* Alternativen för strukturen av avhandlingen


Exempelrapport

* Cypernkrisen 1974 (Högt betyg)

* Krimkrisen (Godkänd nivå)


Rekommenderade källor för den individuella analysen

NE.se

Landguiden.se: Konflikter

Säkerhetpolitik.se: Väpnade konflikter i världen

Uppsala Conflict Data program

Globalis.se: Konflikter

* The World Factbook

* Svenska dagstidningar ffa Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet

* Dagstidningar på andra språk

* Tidskrifter  på mediateket (ev andra bibliotek) tex Tempus, Fokus och IS

måndag 30 januari 2017

Förtydligande angående anteckningar till provet

Det slog mig just att det kanske uppstod ett missförstånd i dag i klassrummet  på svenskan (gäller inte Rima), det är era anteckningar på lästa artiklar och svar på filmen som ni får ta med er, INTE själva artiklarna. 

Skriver ni ut era anteckningar själva vill jag titta på dem innan ni börjar skriva.

Alla anteckningar tillsammans med provet lämnas sedan in.
Språkhistoria - grupp och arbetsområde/rubrik

Namn Rubrik
Kent & Amar                       Gamla och Nya Ord
Gustav och Andreas Skrift Då,Nu, Imorgon! svenska språkets utveckling
Cajsa & Micaela Ur ett historiskt perspektiv
Emil & Markus   Dialekter
Länkar som ni kan ha nytta av:
söndag 29 januari 2017

Anteckningar till provet på tisdag

Jag vill att ni mailar mig era anteckningar som ni tänkt använda till provet på tisdag. Jag skriver sedan ut dessa till er. Ni kommer INTE att får skriva på datorn, utan för hand på papper. Jag vill att ni har mailat det ni vill ha utskrivet senast i morgon (måndag 29/1) kl. 16.00.

Jag dyker upp på svenskan och pratar med er om detta i morgon.

tisdag 24 januari 2017

Språkhistoria

Vi har ca 3000-8000 språk i världen.
Ett språk, en dialekt av ett språk


Likheter i språket


Fornindiska
Grekiska
Latin
Tyska
Engelska
Svenska
matar
mater
mater
mutter
mother
moder
trayas
treis
tres
drei
three
tre
bhratar
phratar
frater
bruder
brother
broderGermanska
Folk som bosatte sig i nordvästra Europa kallades för germaner. De pratade till en början det vi kallar urgermanska.

Germanska språk

Engelska
Tyska
Svenska
friday
freitag
fredag
blue
blau
blå
drink
trinken
dricka


Runsvenska 800-1225
 • Svenska var en dialekt inom urnordiskan
 • Runinskrifter
 • Främst minnesstenar över döda men även om resor och krig.
 • Namn med härstamning: Sven, Inga, Ulf, Björn
 • Ortsnamn: Frösunda, Odensjö
 • Rökstenen i Östergötland

Rökstenen


Runalfabetet
Den yngre runraden  har 16 tecken (futhark)
 • Omkring 800 e. Kr.
 • Språket förändrades
 • Germanstammarna använde det latinska alfabetet
 • Hedniska nordbor använde futharken
 • Under 1100-talet skedde en förändring då diftongneringen försvann
 • Diftong = dubbelvokaler
ex: stein - sten
reisa - resa


Detta var under perioden då Sverige blev kristet och vikingatiden dog ut.
Johannes - Jon, Johan
Nikulas - Niklas

Många ord som betecknar grundläggande behov (moder, barn, blod, skog, hand, björn, bröd, äta, leva, dö etc.)
Fornsvenska 1225 - 1526
 • Landskapslagar berättar hur samhället fungerade.
 • Latinska bokstäver (kyrkan)
 • Stavning
 • Ordföljd
 • Böjning av ord


 • 1225 -Sveriges äldsta nerskrivna bok Äldre Västgötalagen
 • 1347 - Magnus Erikssons landslag -  börjar gälla för hela landet

Låneord från latin och grekiska
ex. djävul, biskop, kloster, skola
Tyska
krona, herr, stad


Yngre fornsvenska
 • Stora förändringar i språket
 • Många tyska låneord
 • Skriftspråket förenklades

Äldre nysvenska 1526 - 1732
 • 1526 Nya testamentet på svenska
 • Rikssvenskan uppstod (alla förstod
å, ä, ö
 • Holländska och franska ord Gustav Vasas Bibel (1541) - svensk översättning
Yngre nysvenska 1732-1900
 • Franska låneord dominerar
 • Olof von Dahlin (1708 - 1763) moderniserar språket, vill få bort låneord
Then Swänska Argus - Enkelt språk, underhållande, religion, politik
moral var några ämnen tidningen behandlade.
 • Sverige Rikes Lag
 • Svenska akademin


Nusvenska 1900 -
Låneord från engelskan och amerikanskan
Talspråket mer enhetligt
Svenska dialekter
Finare uttal - uttalas som de stavas
Rakare skriftspråk
Enklare stavning
Förenklad verbböjning

Nya ord
Vilka ord använder du idag som inte fanns när du var liten (mindre) ?

Hur har du genom tiderna kunnat få/ge information?