onsdag 30 mars 2016

Ma-läxa

T.o.m. uppg 4306 (s. 245) till fredag 1/4.

Mentorstid 30/3

Ny placering från v.13Kevin
Alexander

Emil
Gustav

Isa
Markus
Ludvig
Nils
Cajsa
Micaela
Andreas
Pontus

Adrian
Ali

Kent
Anela
Amar
Oliver

Lucas
Franc

Rima
Ahmed
Kateder
tisdag 29 mars 2016

Akademisk speeddating


Här är schemat för akademisk speeddating.


Kriminologi


Hanna Gramsby


A304
Ekonomi
och juridik

Sacha
Arnaout


A312
Lärar-
utbildningen

Elin Granlund


A317
Socionom-
utbildningen

Malin
Sandén


A321A204
09.00

BG14B09.25


BG14B


09.50BG14B

10.10
RAST
RAST
RAST
RAST
RAST
10.30
BG14B
10.55
BG14B
11.20
Öppen tid
Öppen tid
Öppen tid
Öppen tid
Öppen tid
April månad i eng06:

isdag v 13: Alla kommer och får genomgång av NP-struktur + tidsplan + läsuppgift

Fredag v 13: Följande elever kommer för speakingprov: Cajsa + Gustav + Mikaela / Emil + Pontus + Isa

Tisdag v 14: Följande elever kommer för speakingprov: Kent + Amar + Lucas / Ahmed + Andreas + Kevin

Fredag v 14: Följande elever kommer för speakingprov: Adrian + Oliver + Rima / Markus + Ludvig + Anela 

Tisdag v 15: Alla kommer: förberedelse av det skriftliga materialet + Speakingprov: Ali + Franc

Fredag v 15: förberedelser läsmaterial


3/5 Writing-prov alla 100 minuter

12/5 Receptive skills - reading+listening - alla 90 + 50 min

fredag 18 mars 2016

Lov

TREVLIGT LOV!


Lovskola
* Ta chansen att i lugn och ro plugga i kapp i kurserna där du är F-varnad eller bara känner att det är svårt eller där du helt enkelt vill ligga i framkant

* Måndag, tisdag och onsdag 09.00 - 13.00* Salarna B108 och B109

Samhällskunskap 18/3

Torsdag 31/3 prov på nationalekonomiska teorier i form av ett open book - test.

Open book-test innebär att du får ha med dig och använda boken och att du har tillgång till dina anteckningar och internet under provet. Det innebär INTE att du inte måste förbereda dig.

Förberedelser
* Se till att du har tillgång till Reflex 123. Inga böcker kommer att lånas ut under provet!

* Läs kapitlet Nationalekonomiska teorier sidorna 383 - 405 i Reflex 123 rakt igenom minst två gånger. Den ambitiöse jobbar också med texten genom tex sammanfattningar, ordlistor mm.

* Ha koll på dina anteckningar. Stäm av med andra i klassen om vilka anteckningar det finns. Fundera på var/i vilken form du ska ha dem under provet.

* Använd presentationerna. Se till att du har tillgång till åhörarkopiorna. Läs igenom dem minst två gånger.  Presentationerna finns även här på bloggen under en flik.

* Hitta tänkbara kompletterande källor i förväg.

* Bestäm i förväg om du ska skriva i drive eller på papper.

* Datorn måste vara laddad när du kommer till provet! Ingen kan garanteras möjlighet att ladda.


Bedömning nationalekonomiska teorier BG14B


Kopiera tabellen i det delade dokumentet "Sammanfattning nationalekonomiska teorier" och klistra in den i ett nytt dokument.

tisdag 15 mars 2016

Tuckmans modell: era resultat

Jag har skrivit in era resultat på Tuckman-uppgiften i era matriser nu.

Glöm inte att ta upp när ni ska se filmen (ni som inte gjort uppgiften) i morgon på mentorstiden! Därefter sätter jag ett datum för omprovet:)

fredag 11 mars 2016

Hills like white elephants


https://www.youtube.com/watch?v=7Y143gNfVMU

torsdag 10 mars 2016

Alla tar med sina datorer och sina hörlurar idag! Om du av ngn anledning inte har dator - ta med hörlurar så att du kan dela med ngn annan.

Anna

Remember the Titans

Idag skrev ett antal elever sin grupputvecklingsanalys av Remember the Titans.

Ett antal elever har inte sett filmen, eller endast delar av den. Ni måste tillsammans komma överens om hur ni vill lösa detta och informera mig. Om ni kan hitta tid i skolan till att se filmen kan ni få låna den av mig, men om det är hemmatitt får ni lösa det på något annat sätt. Jag vill att ni tar upp detta på mentorstiden i nästa vecka och därefter informerar mig, så får jag planera in ytterligare ett skrivtillfälle för uppgiften.

Ni som inte gjort uppgiften men sett filmen får skriva den vid samma tillfälle som eleverna ovan. Utifrån det får ni själv bedöma om ni vill se om filmen tillsammans med klasskamraterna eller om ni hoppar över det.

Analys av utvecklingssamtal

Jag har postat ett inlägg om denna uppgift på bloggen och inlämningsdatum kom vi överens om idag på lektionen: den 20/3. Detta är sista chansen att göra uppgiften. Datumet är antecknat även i högerkolumnen.

Studieteknik

Här finns en film om studieteknik som kan vara användbar för er, gå in och titta på länken.

måndag 7 mars 2016

Analys v utvecklingssamtal - ny omgång

I morgon är det dags för utvecklingssamtal igen och därför ger det er också en ny möjlighet att göra uppgiften "Analys av utvecklingssamtal" där ni har möjlighet att visa er förståelse för vad som styr och påverkar kommunikationen i ett samtal.

Repetera följande INNAN samtalet:
Läs uppgiften (det allra viktigaste att ni gör innan utvecklingssamtalet)
Läroboken: s. 47-59 (skumma och anteckna vad ni ska vara uppmärksamma på)
Begreppen ni ska kunna använda finns här i den tredje kolumnen

Under samtalet:
Anteckna allt som kan vara intressant utifrån det ni läst om i läroboken

Efter samtalet:
Skriv er analys i det delade dokumentet (jag har delat ett nytt med var och en av er) och skicka även in det via Urkund när ni är klara (Välj Arkiv --> Skicka som e-postbilaga). Min Urkundsadress finns i uppgiftsdokumentet.

Den här uppgiften måste göras av alla som inte uppnådde samtliga av uppgiftens krav på E-nivå förra gången. 

Vill man förbättra det resultat man fick förra gången för att kunna uppnå ett högre resultat sla man naturligtvis också göra uppgiften.

fredag 4 mars 2016

Matematik 2b

På måndag är  ma2b lektionen inställd som kompensation för att ni gjorde provet i torsdags.

torsdag 3 mars 2016

Engelska Fredag

Kom ihåg att engelskan är flyttad till mattelektionen 9.40 i A411 idag

onsdag 2 mars 2016

Matte: repetition inför provet

Detta gjorde vi på lektionen


  • uppgifterna 3102, 3108, 3114, 3122, 3129, 3136 på tavlan
  • repetition av andragradsekvation (p/q-formeln)
  • graf av andragradsfunktion (nollställen, symmetrilinje, minsta eller största värde)
  • uppgift 4 i diagnosen (s. 203)

OBS! Provet är i morgon torsdag, kl 8:10 i vanliga salen!

Mentorstid 2/3