onsdag 31 augusti 2016

Sociologi torsdag 1 september, arbeta med uppgift 1

Ria är förkyld och hemma denna dag. Om ingen öppnar klassrummet så kan ni arbeta på valfri plats.
Kolla in fördjupningen om Jean Baudrillard som finns här i flödet. Vi ses nästa vecka!
Vi har som ni vet klassikerveckor nu. Boken ska vara utläst fredagen den 9/9. Ni läser var som passar er bäst i eller utanför klassrummet. Bara se till att gör det för det blir ingen förlängd tid på detta momentet.
Ni fick de inledande frågorna i måndags
1. Vad betyder rötmånad?
2. Varför skriver Doktor Glas?
3. Vad har fru Gregorius för problem?
4. Vad gör Doktor Glas (inledningsvis) för att hjälpa fru G?

Sedan ska ni välja ut ett citat, stycke eller kapitel som ni resonerar kring.
ex. samhälle, äktenskap, vård, genus
I denna text gör ni även en kort presentation av Hjalmar Söderberg. Använd er av följande länk:
http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/SoderbergH/presentation
Inlämning på fredag.

Den 7/9 kommer ni ha gruppsamtal kring boken.
Diskutera om det är möjligt att göra kopplingar till Térèse Raquin.
Varför väckte boken sådan avsky när den kom ut 1905?
Hur känns Doktor Glas som person?
Vad anser du/ni om slutet? Vilken sinnesstämning ger det?


Ovanstående frågor har ni kanske även nytta av i er skriftliga inlämning.
+ att ni har matrisen.

Hej!
Sociologi 01.

Fördjupning Jean Baudrillard som vi tar del av imorgon torsdag 1 september.

http://www.slideshare.net/bparkes6/jean-baudrillard-and-his-theory-on-hyper

Religionskunskap v.35

mentorstid 31/8

Sociologi 01 Uppgift 1

https://docs.google.com/document/d/15b01V95hvf8j6crf10AXWsSDCNHHeQ6k3tFdM5YHyPw/edit

Hej allihop! Här är en textuppgift!

Den ska vara klar 7 september!


tisdag 30 augusti 2016

Byte av sal i kriminologin + gör en mapp

På torsdagslektionerna ska vi vara i A312 i fortsättningen.

Gör en mapp i drive som ni delar med mig. Den ska heta Kriminologi - Ert Namn (i mitt fall Kriminologi - Minna Johansson)

Ses på torsdag!

StudieteknikBildspelet kommer fyllas på med länkar, tips och uppgifter efterhand!

Freds- och konfliktkunskap 30/8

Dagens övning: Att kategorisera konflikter

Ni ska i par kategorisera konflikterna i det delade dokumentet "Kategorisera konflikter BG14B". Skriv alla svar  i dokumentet.

A) Ta först reda på NÄR och VAR konflikten utspelade sig samt de dominerade PARTERNA

B) Svara därefter på frågorna nedan
1) Är konflikten primitiv eller civiliserad?

2) Är konflikten total eller begränsad?

3) Är det ett konventionellt krig eller ett kärnvapen (alt. biologiskt eller kemiskt) krig?

4) Vilken typ av konflikt är det? Dvs är konflikten mellanstatlig, inomstatlig eller inomstatlig med utländsk inblandning?

5) Vad är konfliktens tvistefråga (kärna)? Dvs är konflikten geopolitisk, realpolitisk, idealpolitisk eller kapitalpolitisk?

måndag 29 augusti 2016

Gymnasiearbete vecka 35

1) Vad och varför gymnasiearbete?
--> Se skolverket

2) Bedömning - examensmål
--> Markera de mål du inte kan eller är osäker på

3) Hur
Samhällsundersökning --> rapport och redovisning
Handledning
Loggbok

--> skapa en loggbok genom att skapa ett dokument i drive, döp det till Förnamn loggbok GYA och dela det med Cissi (cecilia.wallin@skola.malmo.se) och Karolina (karolina.goransson@skola.malmo.se)

4) Första uppgiften --> Frågeställning !5) Läxa till nästa vecka: Skriv i loggboken på tema ""Förväntningar och farhågor inför GYA" och Reflexioner kring examensmålen"
Matris Doktor Glas


E
C
A
Tala
muntligt förmedla egna tankar och åsikter
samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Läsa/skriva
göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
Skriva sammanhängande och väldisponerat. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Läsa/skriva
Skriva text som till viss del är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighe
göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna
fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhetlitteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Doktor Glas

s. 5-20
  1. Vad innebär rötmånad?
  2. Varför skriver Doktor Glas?
  3. Vad är fru Gregorius problem?
  4. Vad gör Doktor Glas åt hennes problem

s.20-45

Välj ut något som ni reflekterat över och diskutera det. Ni kan citera något som klart visar vad det är ni vill diskutera eller har reflektioner kring


s.45 - 70
Läs och följande pass har vi gruppdiskussioner kring det lästa (mindre lottade grupper?

fredag 26 augusti 2016

STHAL

Min STHAL med inriktning på studieteknik, motivation och struktur börjar på tisdag direkt efter religionskunskapen.

Ta med material så ni kan arbeta med läxor och förberedelser inför kommande lektioner.


onsdag 24 augusti 2016

tisdag 23 augusti 2016

Religionskunskap - IntroduktionLänk till planeringen

Kriminolgi

http://www.sydsvenskan.se/2016-08-21/sa-kan-elden-slackas

Sociologi 01 !

Hej BG14B!
Vi ses onsdagar och torsdagar!
Det betyder att vi ses imorgon.
Det vore fint om ni kunde fundera på hur jag kan nå er.
Mitt mål är att vi har ett flöde som ni följer med alla uppgifter och att det är lättillgängligt i ett digitalt forum som ni är vana vid.

onsdag 17 augusti 2016

test från David Ekholst

Hej!

Då jag nu ska bli skolans Blondinbella provar jag här att lägga in ett blogginlägg på test...

Vi ses första gången fredag 26/8 kl 10:40 i sal A312