måndag 29 maj 2017

Freds- och konfliktkunskap 30/5

Dagens agenda

A individuellt
1) Läsa avsnittet om demokrati (sidorna 232 - 234) ur artikeln "Statsbyggnad, demokrati och mänskliga rättigheter" och under tiden lösa följande uppgifter.

1) Skriv en läslogg antigen en dubbel- eller en trippellog. Se exempel (även för kopiering) i vårt delade dokument "Statsbyggnad, demokrati och mänskliga rättigheter BG14B". Du ska välja ut minst tre citat ur texten.

2) Hitta den mening i avsnittets sista stycke som sammanfattar hela avsnittet.

Skriv gärna in förklaringar i ordlistan i det delade dokumentet.

B Tillsammans
Diskutera

C Individuellt
Utvärdering

fredag 19 maj 2017

Freds- och konfliktkunskap 19/5 del 2

Eftersom flera (aktivt?;) missförstod mig och lämnade sina texter så blir det ingen läxa. Nästa gång vi ses ska vi arbeta med textens andra del med trippellogande.

Trippellogg

Citat
Kommentar
Frågortisdag 9 maj 2017

Freds- och konfliktkunskap 9/5

Vi kommer att ägna kursen sista fyra  lektioner åt att tillsammans läsa och diskutera ett kapitel ur boken Om krig och fred; En introduktion till freds- och konfliktstudier.  Kapitlet heter "Statsbyggnad, demokrati och mänskliga rättigheter" och är skrivet av Joakim Öjendahl och Peter Johansson.

Idag ska vi inleda med att undersöka texten innan vi läser den med hjälp av den trekolumnsmodell som ni känner igen sedan tidigare.

Gör följande i tur och ordning så vi kan fylla i tabellen. Anteckna gärna eller arbeta aktivt på något annat sätt med texten


* Bläddra igenom texten och skaffa dig koll på hur texten är strukturerad
* Läs rubriken
* Läs underrubrikerna
* Läs en eller två meningar under varje underrubrik
* Skumläs det sista stycket i varje avdelning av texten
* Skumläs faktarutorna


Typ av text
Språk och struktur
Vad handlar texten om?
Därefter ska vi jobba med introduktionen till texten. Först ska vi skapa en ordlista, därefter läsa den och till sist diskutera den. Under tiden som ni läser ska ni aktivt jobba med texten för att ta till er och förstå innehållet.

Ni som läser fort läser vidare i texten.

måndag 1 maj 2017

Freds- och konfliktkunskap 2/5

Kursens sista uppgift finns HÄR. Den är dessutom delad med er -  den heter "Sista uppgiften i freds- och konfliktkunskap BG14B"

Uppgiften sk skrivas i det delade dokumentet "Sista uppgiften freds- och konfliktkunskap - BG14B - Förnamn Efternamn"

HÄR finns ett inlägg på BG11Bs blogg som kanske kan vara till glädje.