måndag 29 maj 2017

Freds- och konfliktkunskap 30/5

Dagens agenda

A individuellt
1) Läsa avsnittet om demokrati (sidorna 232 - 234) ur artikeln "Statsbyggnad, demokrati och mänskliga rättigheter" och under tiden lösa följande uppgifter.

1) Skriv en läslogg antigen en dubbel- eller en trippellog. Se exempel (även för kopiering) i vårt delade dokument "Statsbyggnad, demokrati och mänskliga rättigheter BG14B". Du ska välja ut minst tre citat ur texten.

2) Hitta den mening i avsnittets sista stycke som sammanfattar hela avsnittet.

Skriv gärna in förklaringar i ordlistan i det delade dokumentet.

B Tillsammans
Diskutera

C Individuellt
Utvärdering

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar