tisdag 9 maj 2017

Freds- och konfliktkunskap 9/5

Vi kommer att ägna kursen sista fyra  lektioner åt att tillsammans läsa och diskutera ett kapitel ur boken Om krig och fred; En introduktion till freds- och konfliktstudier.  Kapitlet heter "Statsbyggnad, demokrati och mänskliga rättigheter" och är skrivet av Joakim Öjendahl och Peter Johansson.

Idag ska vi inleda med att undersöka texten innan vi läser den med hjälp av den trekolumnsmodell som ni känner igen sedan tidigare.

Gör följande i tur och ordning så vi kan fylla i tabellen. Anteckna gärna eller arbeta aktivt på något annat sätt med texten


* Bläddra igenom texten och skaffa dig koll på hur texten är strukturerad
* Läs rubriken
* Läs underrubrikerna
* Läs en eller två meningar under varje underrubrik
* Skumläs det sista stycket i varje avdelning av texten
* Skumläs faktarutorna


Typ av text
Språk och struktur
Vad handlar texten om?
Därefter ska vi jobba med introduktionen till texten. Först ska vi skapa en ordlista, därefter läsa den och till sist diskutera den. Under tiden som ni läser ska ni aktivt jobba med texten för att ta till er och förstå innehållet.

Ni som läser fort läser vidare i texten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar