torsdag 26 mars 2015

Svenskan och morgondagen

Jag har varit i kontakt med Pelle och det är ännu oklart om det blir gympa eller ej. Här nedan ser ni hur det blir både om gympan är inställd och om den inte blir det.

Om gympan blir inställd:

Svenska i A 304 --> 10.40 med Karolina (och Alex)

Om gympan inte blir inställd:

Svenska i vanlig tid (13.10) i vanliga salen (A304) med Mostafa (och Alex)

Jag meddelar Karolina/Mostafa/Alex vilka elever som ska vara närvarande.

LOVSKOLA!

Måndag, tisdag och onsdag under påsklovet erbjuder Pauliskolan lovskola.

Tid:  80.30 - 14.30
Plats: salarna B108 och B109
Personal: lärare i matte, svenska och filosofi samt elevassistenter

Så här står det i kalendern
Lovskolan pågår under måndag - onsdag mellan 8.30-14-30. Vi bjuder på frukt och dryck. Erbjudandet gäller för alla gymnasieelever på skolan. Du behöver inte ha en F-varning i något ämne för att delta utan det är en möjlighet att under lugna och trevliga former få hjälp med dina studier.


På måndagen finns även Camilla och Karolina på plats i sal A304 mellan ca kl 10.00 och 12.00. Karolina är på skolan från ca 08.00.

Karolina kommer även att vara på skolan på onsdagen mellan ca 08.00 och 13.00

Uppgift - Jämförelse (inför nästa lektion)

DENNA UPPGIFT FÅR ENDAST SKRIVAS I SKOLAN

Rubrik och etiketter

Döp inlägget till: Jämförelse - ditt namn
Etiketter/ taggar: Jämförelse, ditt namn

Kunskapskraven
E
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

C
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

A
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Uppgiften
Vi har läst flera olika noveller tillsammans som alla handlar om brott:

"Mor Sauvage"
"Fähner"
"Möss och människor"

Även romanerna ni läst nu handlar om brott. Man kan säga att det är ett av de teman de olika texterna har gemensamt. Du ska skriva ett inlägg där du jämför romanen med de andra verken vi läst. Här finns tips på vad du skulle kunna jämföra:

Jämför vad författarens budskap om brott kan vara
Jämför de olika karaktärerna i texterna
Jämför sättet de är skrivna på
Jämför andra saker som du kommer att tänka på

onsdag 25 mars 2015

Läxa psykologi 26/3

Läxa till torsdag: Läs sidorna 58-61 2-3 ggr. Kom ihåg att ta med psykologiboken till lektionen.

måndag 23 mars 2015

Romanbloggar denna vecka: instruktioner

ONSDAG ENG: Läs mina mail med feedback för romanerna (förhoppningsvis har ni gjort det tidigare) och använd lektionen för att skriva och kommentera citat.

Om ni inte har svenska med mig ska ni arbeta med andra uppgifter ni för tillfället har.

ONSDAG STHL: Det är okej med mig om ni vill skriva citat på STHL:en på onsdagen. Jag kommer dock inte att vara där.

FREDAG SVE: Nästan ingen har jämfört romanernas innehåll med de andra texterna vi läst. Därför kommer jag att ge er en uppgift på fredag som helt går ut på att man ska jämföra.

TÄNK PÅ:
Ange sidnummer direkt efter citatet. Ni ska dock inte berätta om vilket kapitel och på vilken sida i själva kommentaren utan det ska bara stå direkt efter citatet.


fredag 20 mars 2015

Nationella prov - svenska

7/4 - Ni ska lämna in er planering (kappen längst bak i talhäftet) för talet senast idag

13 och 17/4 - Talen hålls i halvklass (man får bara hålla talet om man lämnat in sin planering)

21/4 - Läsdelen av provet (120 min)

23/4 - Skrivdelen av provet (180 min)

Schema om exakt när och var proven hålls kommer senare.

Olika är bra!

Alla är olika, och det är bra!

torsdag 19 mars 2015

Läxa psykologi 24/3

Ni ska läsa och förstå sidorna 52-57 i psykologiboken.

tisdag 17 mars 2015

Nya tider Gym

Info: Då Pauliskolan får låna latins idrottshall och bedriva undervisning har vi erbjudit latins idrottslärare att ha lektioner i vårt gym under en 3 veckors-period (v15-17)
Detta medför att vi måste ändra lite på våra ordinarie öppettider och göra ett schema för dessa veckor så ni fortfarande får möjlighet att träna.

Var vänliga och respektera detta!
Välkomna latins idrottslärare och dess elever till vårt gym.
Har ni några frågor eller synpunkter ber jag er att kontakta mig. (david.ekholst@malmo.se)

Historia 17/3 och 23/3

Historiekanon i Danmark

Din uppgift är att skapa ett informativt och snyggt faktablad om din punkt i kanonlistan. Skapa dokumentet i din historiemapp och döp det till "Historiekanon Förnamn"

Det finns ett exempel på hur det ska se ut i det delade dokumentet "Historiekanon Karolina"

Läxa i Psykologi torsdag 19/3

Läs sidorna 52-55 1-2 gånger. Skriv ner det ni inte förstår, tycker är intressant, vill veta mer om, osv.

Mentorstid 17/3

måndag 16 mars 2015

Planering sannolikhetslära och statistik BG14b


v.12  Slumpförsök i ett eller flera steg

viktiga begrepp: slumpförsök, utfall (möjliga och gynnsamma), händelse, sannolikhet, relativ frekvens
viktiga förmågor: räkna ut sannolikhet för en händelse, uppskatta sannolikhet utifrån en undersökning

tis: 248-249, gör 250-251
ons: 252, gör 253
tors: 254, gör 255
v.13  Träddiagram och beroende händelser

viktiga begrepp: träddiagram, beroende händelse, komplementhändelse
viktiga förmågor: räkna ut sannolikhet med hjälp av träddiagram

tis: 257-258, gör 259-260
ons: 262 & 264, gör 262-263 & 265
tors: Aktivitet (eller komma ikapp om någon lektion blivit inställd)

(Kärleken är fri den här veckan, någon lektion kan försvinna)
v.14   Påsklov
v.15   Statistik

viktiga begrepp: olika diagram (stolp-, stapel-, linje-, cirkel- diagram och histogram), medelvärde, median, typvärde
viktiga förmågor: tolka tabeller och diagram, bestämma medelvärde, median och typvärde

tis: 267-269, gör 270-272
ons: 273-274, gör 275
tors: 278, gör 279 + aktivitet?
v.16   Statistik

tis: repetition
ons: Prov
tors: Reserv (ev. aktivitet om grafer)
v.17   Grafer och funktioner

ons:
tors:

söndag 15 mars 2015

Stödtider Karolina vecka 12

Inför det faktum att historieuppgiften "Migration uppgift" ska vara klar fredag 20/3, juridikuppgiften "Juridiska dokument uppgift" och samhällskunskapsprojektet "Flytta hemifrån" 1-5 ska vara klara måndag 23/3 erbjuder jag stöd enligt nedan:

Tisdag 17/3 kl: 16.00 - 17.00

Onsdag 18/3 kl: 13.45 - 15.00 längre om det finns intresse

Fredag 20/3 kl: 08.30 - 09.30

Samtliga tillfällen i sal A213

torsdag 12 mars 2015

Läxa i Psykologi Tisdag 17/3

Läxan är att skriva ner era reflektioner kring intervjun med Håkan Hemlin om hans ADHD-diagnos och sedan redovisa det på tisdags lektionen.

Ni som inte var på lektionen ska läsa om ADHD i boken och/eller här ADHD

onsdag 11 mars 2015

Matte-provet

Observera att jag inte kommer att låna ut något under det här provet. Ni måste ha med er egen penna, sudd, räknare och annat som kan tänkas behövas under provet.

mvh Martin

tisdag 10 mars 2015

Sommarjobb

Påminnelse att sista ansökningsdagen för Ung i Sommar är 20 mars.

Länk till ung i sommar

Länk till tidigare blogginlägg om sommarjobb

Läxa i Psykologi 12/3

Gör klart de 12 instuderingsfrågorna, läs på om ADHD, Autism, och Aspergers på sidorna 70-73 och fundera kring filmen och vad som kommer att hända.

Samhällskunskap 10/3

Denna vecka ska vi avsluta projekt "Flytta hemifrån" med "Flytta hemifrån 4" och Flytta hemifrån 5"

Efter genomgången

1) Gör klart CV och personligt brev

2) Gör klart "Flytta hemifrån 1"- med särskilt fokus på rättigheterna och skyldigheterna - Länkar

3) Gör klart "Flytta hemifrån 2"- med särskilt fokus på köp - Länkar

4) Gör klart "Flytta hemifrån 3"

5) Gör "Flytta hemifrån 4" - försörjningsstöd

6) Gör "Flytta hemifrån 5" - med särskilt fokus på fråga B

Projekt Flytta hemifrån"s sista uppgift handlar om att rita ett ekonomiskt kretslopp för ett hushåll. Oavsett om du gör uppgiften analogt (dvs med penna och papper) eller digitalt  så ska dokumentet märkas " Flytta hemifrån 5 Förnamn".Källor

Malmö kommuns sida om försörjningsstöd

Riksnormen enligt Socialstyrelsen - observera att det finns en post för individuella utgifter och en för hushållet

Reflex sidorna 194-198

Fusklapp till matteprovet

Ni får ha med en "fusk"-lapp till provet på torsdag.
Riktlinjer för fusklappen är följande:
En handskriven A4-lapp som ska lämnas in till mig (eller läggas på mitt skrivbord) dagen innan.

måndag 9 mars 2015

Att förbereda sig inför provet om geometri

Läs igenom, och träna på att använda, ditt formelblad.

Titta på sammanfattningen på s. 236-37.
Läs och fundera på s. 238
Gör diagnos 4 på s. 239

Behöver du träna mer kan jag tipsa om följande:

Omkrets och area
Läs sidorna: 190, 194, 196, 200, 202, 208
exempel: 4101, 4121-22, 4132, 4143, 4179
bra uppgifter: 4109, 4123, 4134, 4148, 4157-58, 4181

Geometri och algebra
Läs sidorna: 211-12, 215, 218-19, 220
exempel: 4201, 4218, 4232-33
bra uppgifter: 4204-05, 4230, 4236, 4239

Likformighet och symmetri
Läs sidorna: 225, 230-231
exempel: 4302,
bra uppgifter: 4303-04, 4320

När du läser sidorna ovan så fundera på vilka begrepp som är viktiga. Träna på att beskriva dessa begrepp, och fundera på bra och tydliga exempel.

Utmaningar:
4120, 4138, 4142, 4153, 4168, 4174, 4187, 4217, 4224, 4243, 4317, 4328


Lycka till!

Historia 9/3

Dagens tema är källkritik!

Vi börjar med att repetera begrepp:
Dagens övning finns HÄR -  endast "Fångarna på Långholmen" (första bladet).

Svaren skriver ni i dokumentet "Sammanställning porträttrullor grupp x" som är delat med er gruppvis.

Källorna finns HÄR på Stockholmskällan -  första av varje årtal utom grupp 6 som har den andra.


Grupp1: 1897
Cajsa
(Hannes)
Micaela
Oliver


Grupp 2: 1898
Adrian
Gustav
Kent


Grupp 3: 1899
Ahmed
Markus
Rima

Grupp 4: 1900
Emil
Isa
Kevin
Klara

Grupp 5: 1901
Amar
Pontus
Ludvig
Franc
Grupp 6: 1901
Andrea
Andreas
Lucas
Ali

Rätten och samhället 9/3


Dagens uppgift är på temat juridiska (processrättsliga) dokument

HÄR finns uppgiften. Skriv i det delade dokumentet "Juridiska dokument uppgift - Efternamn, Förnamn"

Källor 
Konsumentverket om avtal - du kan klicka dig vidare både i höger- och vänsterspalterna


Svenska Wikipedia om fullmakt

NE om fullmakt

Fritext med exempel på formella brev/dokument

Enklaavtalet med exempel på avtal

Blocket: Köpekontrakt

söndag 8 mars 2015

Citat 2 - Camilla

"Sedan sträckte han ut handen efter linimentflaskan. Han drog upp skjortan där bak, slog några droppar liniment i handflatan och började gnugga sig  på ryggen" s. 60

Detta citat kommer i slutet av kapitel 4. Kapitlet handlar om när Lennie, Candy och Curleys fru alla råkar sammanstråla i Crooks lilla kammare i stallet. Den här episoden börjar och slutar på samma sätt, nämligen med att Crooks håller på att smörja in sin skadade rygg. I början av kapitlet verkar Crooks ha det rätt bra - vi får reda på hur fint mysigt han har ordnat det åt sig inne i kammaren - men här på slutet när alla har gått känns det som om han har det sämre. Under kapitlets gång har han först fått upp hoppet om ett annat liv (på den lilla drömgården med Candy, Lennie och George) men sedan skrämmer Curleys fru honom och innan alla går säger han åt dem att glömma allt han sagt. Jag tror att han hellre aldrig vill försöka få det han drömmer om för då riskerar han också att förlora det. (Sammanfattar, iakttar och tänker (i skrift), utförligt, välgrundat?)

Citat 1 - Camilla

"De hade gått i gåsmarsch utför stigen, och även här i det fria höll sig den ene bakom den andre. Båda var klädda i bomullsbyxor och bomullsjackor med mässingsknappar. Båda hade svarta, slokande hattar och båda bar hårt rullade filtpackar på ryggen. Den förste var småväxt och livlig, mörkhyad med vaksamma ögon och skarpa kraftiga drag. Allt hos honom var markerat: små, starka händer, smala armar och en tunn, benig näsa. Bakom honom kom hans motsats, en väldig karl med ett formlöst ansikte, stora, bleka ögon, breda, sluttande axlar; och han gick tungt och släpande med fötterna, lite ungefär som en björn som drar labbarna efter sig. Han svängde inte med armarna. De hängde slappt." s. 9

Detta är första gången i boken vi får träffa George och Lennie, så beskrivningen av dem är naturligtvis viktig. Gåsmarsch är en metafor som får en att tänka på något rätt lugnt och lunkande. Steinbeck bygger upp kontrasten mellan George och Lennie genom att börja med att fokusera på deras kläder och packningen som är likadana. Men trots att de har likadana kläder förstår man snart att de är väldigt olika. Här använder Steinbeck motsatspar: småväxt/ väldig, livlig/ släpande, vaksamma och skarpa/ tungt och slappt. Genom att använda sådana här motsatsord framhäver författaren skillnaden mellan dem. (= Berättartekniska begrepp, C)

Lennie liknar ingen av de karaktärer vi läst om i de andra novellerna tycker jag. I alla fall inte här i början. Han får mig däremot att tänka på trollen från sagorna. De framstår alltid som stora, starka och dumma. Den enda skillnaden är att troll och elaka och det verkar det inte som om Lennie är utifrån den här beskrivningen. (Jämföra karaktärer, E)


onsdag 4 mars 2015

Inläsningstjänst

Jag vill tipsa igen om inläsningstjänsten ni elever har tillgång till. Där finns all kurslitteratur inläst. Ni loggar in med er skolmail och lösenordet har ni fått på mailen, eller så trycker ni på "glömt ditt lösenord" för att få ett nytt.

Här är länken:

Inläsningstjänst


tisdag 3 mars 2015

Camillas stöd!

Varannan onsdageftermiddag (jämna veckor) kl. 14.00 i A213 kan man komma till mig på stöd. Alla som har F-varningar i svenska eller engelska bör komma. Man anmäler sig till mig senast fredagen innan. Har man anmält sig så dyker man upp.

Vi kommer att ha stödet tillsammans (Martin, Karolina och jag) så att det bara är en dag i veckan ni behöver hålla reda på. Jag kommer att vara tillgänglig under två timmars tid (om ni måste gå på t.ex. matte först).

måndag 2 mars 2015

Planering matematik v. 10-11

torsdag 5/3: likformighet och skala: 225-227 (gör uppg. s. 226-227, minst @-uppg)

tisdag 10/3: mönster och symmetrier: 230-234 (gör uppg. s. 233-234, minst @-uppg)
onsdag 11/3: repetition (gör Diagnos 4 s. 239)
torsdag 12/3: PROV

Lycka till!

Rätten och samhället 2/3

Dagens tema är avtal.

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Avtalslagen)Ni ska i grupper undersöka olika typer av avtal. Redovisning sker muntligt inför klassen. Ni får ca 20 minuter på er att hitta information.

1) Vilka är parterna ( Vem lämnar anbud respektive vem lämnar accept)?

2) Vad är anbudet? Dsv vad erbjuds eller vad regleras i avtalet?

3) Ge exempel på villkor i denna typ av avtal.

4) Vad krävs för att avtalet ska börja gälla?

5) Vilka lagar förutom avtalslagen gäller?

6) Vilka andra avtal/juridiska dokument kan de som skriver ert avtal behöva i samband med detta avtal?

7) Hitta ett exempel på eller en mall för  ert avtal att visa upp.

För alla grupper sök på ert avtal utan och med ordleden - avtal på svenska Wikipedia och NE.
Allmänt om avtal finns på konsumentverkets hemsida där ni även kan söka på olika begrepp.
Googla varianter av "avtal/kontrakt mall gratis" för att hitta mallar.
Köpeavtal
Andrea
Emil
Rima
Isa

Konsument-
köplagen

Låneavtal
Andreas
Ludvig
Kevin
Hyresavtal
Cajsa
Micaela
Lucas
Gustav

Jordabalken
kap 12
Anställningsavtal
Ali
Kent
Adrian
Samboavtal
Oliver
Amar
Markus
Pontus

Sambolagen

Försäkringsavtal
Hannes
Klara
Franc
Ahmed

Försäkrings-
avtalslag

söndag 1 mars 2015

Uppgift 1 - romanbloggarna

DENNA UPPGIFT SKA SKRIVAS I SKOLAN PÅ LEKTION ELLER STÖD MED MIG

Du har nu läst de första fyrtio sidorna av den roman du valt. Din första uppgift är att skriva ett inlägg om dina förväntningar på resten av romanen. Du kan ta upp följande saker:
  • Dina förväntningar kring själva brottet (Vem har gjort det? Hur kommer det att lösas? Kommer fler att dö?)
  • Dina förväntningar på de karaktärer som hittills presenterats (Vad kommer att hända med dem? Hur verkar författaren vilja att vi ska uppfatta dem? Vilka karaktärer gillar/ogillar du och varför?
  • Dina förväntningar på romanen som helhet? (Kommer den att vara lätt- eller svårläst? Kommer den att vara spännande? Är den trovärdig hittills? Vilket är författarens budskap misstänker du?)
Tänk på att dela in din text i passande stycken!
Tänk på att använda berättartekniska termer när det är lämpligt!
Tänk på att jämföra med andra verk när det är lämpligt!

Uppgift till nästa måndag: Läs femtio sidor till och välj ut fyra citat från bokens första 90 sidor som du vill skriva kommentarer till nästa måndag!

Tips! Använd postit-appar för att markera i boken var citaten finns och anteckna stödord till vad det var du ville säga.