tisdag 30 september 2014

Angående provet

För er som inte klarade provet, eller inte skrev det alls...
...se till att ha full koll på följande:

Räkneordning
läs: s. 11 och 1117
gör: 1120-1121

Primtal/delbarhet
läs: s.14-15
gör: 1135 och 1139

Decimalform
läs: 1150
gör: 1152 och 1154

Multiplikation/division med tiondelar och hundradelar
läs: 1163-1164
gör: 1167-1168

Negativa tal
läs: s. 22 och s. 24, samt 1215
gör: 1219-1221

Multiplikation/division med negativa tal
läs: s. 26
gör: 1229-1230

Bråktal
läs. s. 35, 37-38 och 40
gör: 1316, 1319, 1331, 1333, 1334, 1337, 1350, 1352, 1361

Det blir inga om-prov, men kan ni absolut inte delta i proven (och har bra anledning) så är det viktigt att ta tag i detta och meddela mig i förväg. Då brukar det gå att lösa.

söndag 28 september 2014

Svenska 29/9A 304                                      A304                                         Bubbla våning 2
Bosnien
Amar, Oliver, Andy, Micaela
Mali
Gustav, Hannes, Adrian, Olle
Nordkorea
Ludvig, Lucas, Klara
Afghanistan
Isa, Cajsa, Rassol, Kevin
Somalia
Pontus, Emil, Burhan, Franc
Indien
Andrea, Ali, Ahmed, Rima, Kent
Bubbla våning 3                     Bubbla våning 3                       

fredag 26 september 2014

Inför Revinge

Ni ska ta med er:
* Skodon som håller dig varm och torr om fötterna
- kängor om du har
- gummistövlar att använda om det regnar
- rejäla skor
(Om du bara har tunna skor, ta med mer än ett par och ta med plastpåsar (helst fryspåsar) som du kan ha utanpå strumporna i skorna)

* Kläder att sova i
- tex underställ eller långärmad och långbent pyjamas och strumpor

* Regnställ

* Underkläder för fyra dagar (man kan aldrig ha för många par strumpor med sig ;)

* Hygienartiklar
- handduk
- tandborste och tandkräm
- tvål
- deo
- mediciner

* Varma kläder - tänk flerlagersprincipen!
- underställ
- mössa och vantar
- tröja
- jacka


Om du vill kan du ta med
* kamera
* armbandsur


Ni ska INTE ta med  = instruktörerna kommer att ta det ifrån er
- mobiltelefon
- godis
- smycken

onsdag 24 september 2014

Ansvarsfördelning


Hej BG14B!

Vi vill tydliggöra vilket ansvar vi som mentorer och lärare har och vad ni som elever har för ansvar. Detta för att ert skolarbete och lektionerna ska bli så bra som möjligt!
Om ni har frågor eller åsikter om detta hör gärna av er! Vi kommer att prata om ansvarsfördelning mer på mentorsträffen.

/Anna och Martin

 Ansvarsfördelning 

Elevens ansvar är att … 
göra sitt bästa för att nå uppsatta mål 
närvara fysiskt och mentalt vid samtliga lektioner 
hålla sig informerad om sin studiesituation 
förbereda sig inför/till lektioner via t.ex. klassmappar och inspelade filmer samt ta med lämpligt material till lektioner 
utföra samtliga hemuppgifter/hemarbete, 2-3 h per dag 
lämna in Inlämningsuppgifter i tid 
delta i planerad/(beslutad stödundervisning) extra undervisningstid 
hålla sig uppdaterad vad som gäller t.ex. närvarokrav, schemaändringar, prov och studiebesök 
i gruppen aktivt bidra till ett positivt arbetsklimat och resultat 
följa skolans trivselregler. 
Pauliskolan,

Lärarens ansvar är att … 
eleven når uppsatta mål för utbildningen 
inkludera studie-planering/teknik i undervisningen i varje ämne 
utmana alla elever 
undervisningen är varierad, intresseväckande och språkutvecklande 
välja ut innehållet och presentera/undervisa så att ett verkligt överlämnande sker 
hålla sig á jour med sitt ämne, pedagogik och metodik 
ge elever hem- och arbetsuppgifter som motsvarar SAMR och Blooms taxonomi 
identifiera vilka elever som behöver extra (hjälp och stöd) undervisningstid och erbjuda det 
signalera för mentorn om något inte stämmer t.ex. oroväckande hög frånvaro och slarv med uppgifter 
informera eleverna om målet med undervisningen och tydliggöra betygskriterierna 
hålla eleverna uppdaterade om deras studiesituation (formativ bedömning) 
säkerställa att arbetsklimat, gruppdynamik och samarbete är välfungerande i gruppen 
föra in prov i skrivschema senast 18 september 

Mentors ansvar är att … 
eleverna är väl informerade om skolans och utbildningens organisation och verksamhet 
informera sig om att elever behärskar grundläggande datorteknik 
elevgruppen blir väl förtrogen med gemensamma värderingar, skolans regler och rutiner 
klassråd genomförs regelbundet (protokoll till resp. rektor) och eleverna uppmuntras att påverka, vara delaktiga och ta ansvar. Samtala med enskild elev eller grupp kring ansvarsfrågan vid behov. 
uppmärksamma elevernas arbetsbörda och på mentorstid diskutera klasskalendern 
värna om den fysiska miljön, se till att det är ordning och reda dagligen i undervisningsrummen och genom att klassens städområde/hemklassrum städas minst 1 gång/månad 
elevens individuella studieplan tillhandahålls och regelbundet följs upp med eleven, bl. a. genom att ha utvecklingssamtal med eleven och omyndig elevs vårdnadshavare minst en gång per termin 
följa upp hög frånvaro, skolk eller upprepade sena ankomster med eleven och omyndig elevs vårdnadshavare samt varje månad sammanställa och rapportera planerade åtgärder till resp. rektor. Om vårdnadshavare inte har loggat in i frånvaroprogrammet så bör mentorn ta kontakt med hemmet. 
speciellt uppmärksamma när elev får svårigheter i skolarbetet eller visar tecken på att inte må bra. Mentor samråder och föreslår åtgärder tillsammans med arbetslag, elevvårdsteam och ansvarig skolledare samt att vara föredragande i klasskonferensen 
ta beslut angående elevens ledighetsansökningar 
Pauli Nytt gås igenom varje vecka 
Informera om Pauliskolans sociala media 

Rektors ansvar är att … 
vara pedagogiska ledare 
hålla sig à jour med skolutveckling, lagstiftning, pedagogik och metodik 
skyndsamt agera om ansvarfrågan brister hos enskilda elever. Eleven skall redogöra för hur de skall komma tillrätta med ansvarsbristen 
ta fram vilka konsekvenser som ska gälla om ansvarsfrågan brister. 

Skolans ansvar är att … 
administrationen fungerar smidigt 
säkerställa att skrivschema upprättas i september 
fånga upp elever med särskilda behov och där sätta in rätt insatser t.ex. specialpedagogiska insatser, kuratorstöd etc. 
motverka diskriminering, våld och hot 
lärarna upprättar, i samarbete med specialpedagogerna, åtgärdsprogram. Specialpedagogerna bevakar uppföljning av åtgärdsprogrammen 

Vårdnadshavarnas ansvar är att … 
visa respekt för skolans verksamhet. Skoltiden likställs med arbetstid d.v.s. 100 % närvaro gäller 
säkerställa att eleven är närvarande i skolan och regelbundet (minst en ggr/vecka) tar del av registrerad frånvaro. 
vara aktiv i kontakten med skolan-ömsesidigt utbyte 
säkerställa att eleven är redo för skolans arbete 

tisdag 23 september 2014

Samhällskunskap 23/9


Exempel på talkort!

Observera att det som står på talkortet ska vara stöd för minnet. Då kan det står ord eller begrepp, fraser, siffror, symboler, små mindmaps. Det kan inte stå hela meningar.
Revingelappen in!

Hej!

Vi vill ha in revingelappen som ni fick i förra veckan!

/Anna och Martin

torsdag 18 september 2014

Vecka 39:
Onsdag - Studiedag
Torsdag - Jag är i Amsterdam, ingen vikarie

Vecka 40:
Onsdag - Revinge
Torsdag - Revinge

Homework for torsdagen den 25/9

Svara på följande frågor i lärloggen:
- Describe how you wrote the text together
- What did you learn fro working together on the text?
- How was the checklist helpful?

Band of Brothers-texten ska vara helt färdig och placerad i mappen!

onsdag 17 september 2014

Förhållningssätt

Förhållningssätt

Här är det som ni anser att ni behöver och vill ha för att klassen och lektionerna ska fungera.

Praktiska övningar, respektera varandra, tyst, sitta ner, disciplin, arbeta bra, inte diskriminera varandra, lugn och tyst arbetsmiljö, att får lyssna på musik, glädje, den gyllene regeln.

Att fundera på:

-Vad betyder respekt? Vad betyder att respektera andra och dig själv?

tisdag 16 september 2014

Historia 16/9

SVT.se: Det stora kriget (klipp)

Klipp på engelska om "The Christmas Truce" och om skyttegravskrig

Smithsonian: Bilder på hur första världskriget fortfarande syns i landskapet

Extra historia 16/9

Källkritisk övning om Julius Caesar

Skapa ett dokument i din historiamapp - döp den till Källkritik Julius Caesar och svara i en kort text på frågan i övningen genom att använda de källkritiska perspektiven.

Revingeveckan

Hej!

- ALLA MÅSTE fylla in formuläret! Det handlar om att ni ska få rätt utrustning till Revingeveckan så att du inte fryser eller får ont.

Om du inte gjort det gör det här:
https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/pagy-pauliappselev/personuppgifter

- Fyll även i lappen om allergi med mera och lämna in till mig eller Martin.
- Om ni har fler frågor om Revingeveckan fråga Carolina.


Lära känna dag på måndag

Pauli idrottsförening presenterar:
Bernadottegymnasiets lära känna dag!


När?
22/9 kl. 08:45- ca. 15:00
OBS! Lärare samlas kl. 08:00 för information och tilldelning av stationer

Var?
Bulltofta rekreationcenter
Samling utanför motincentert

Vem ska närvara?
ALLA BG klasser + beteendeklasserna

observera att närvaron är obligatorisk då detta är ett evenemang på skoltid!

Mat?
Det kommer serveras vegetarisk pastasallad samt dryck under dagen på utsatta tider.

Övrig information:
Lagindelning kommer delas ut till klasserna samt sättas upp på informationstavlorna tillsammans med övrig information. Det kommer bli en trea i varje lag som blir utsedd till lagkapten. Denna trea skall tillsammans med oss från styrelsen försöka hålla koll på sitt lag och se till att eleverna är på rätt ställe på rätt tidpunkt.

Väl mött den 22/9!

Pauli idrottsförening

Skolfotografering

Hej!

På tisdag klockan 13.50 är det skolfotografering. 
Här hittar ni reglerna för att skapa en respektfull bild:

https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/pagy-pauliappselev/personuppgifter

måndag 15 september 2014

Min dator

Hej!
Om din dator går sönder gör så här:

Sök upp:

IT-Pedagog:Aila Partanen
Rum: B018 
Telefon: 0708-92 13 95Juridik 15/9

HÄR finns uppgiften inklusive grupper, förslag på källor och kunskapskrav.


HÄR finns arbetsgången. Kopiera och dela i ett dokument som ni döper till "Arbetsgång MR Land"

HÄR finns "lökmodellen" där de mänskliga rättigheterna kategoriseras.

fredag 12 september 2014

Skriva en berättelse

Ni ska i par skriva en kort berättelse med hjälp av orden från ordboken ni gjort. Det finns ett par anvisningar:

- Varje par får två lappar. Orden på dessa lapparna (ett från ordboken och ett helt annat) måste finnas med i berättelsens första två meningar.
- i Resten av berättelsen ska sju av de andra orden från ordboken användas
- orden får böjas i den ordklass de står i, men man får inte byta ordklass på dem.
- Personerna i berättelserna ska vara påhittade
- Berättelsen ska placeras i era svenskmappar med en gång när ni startar dem

Substantiv: anstiftan, börd, diskriminering, gemenskap, hävdande, grundval, gärning, samtycke, samvetsfrihet, sedvänja, suveränitet, träldom, upphovsman

Adjektiv: elementär, godtycklig, oförenlig, skälig

Verb: främja, hysa, komplettera, underkasta

Glöm inte läxan till juridiken på måndag: att läsa förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Se hur många av orden du kan utan att använda ordboken:)

onsdag 10 september 2014

Skolval fredag 5/9

Fredagen 5/9 arrangeras skolval på Pauliskolan. Du får, om du vill, möjlighet att påverka genom att visa vilket eller vilka partier du föredrar.

Vallokalen, i matsalen, är öppen mellan 08.00 och 16.00. Du måste kunna identifiera dig genom att antingen visa id-kort eller genom att en lärare bekräftar att du är du.

Filmen visar hur det går till när man röstar i vallokal.

tisdag 9 september 2014

Band of Brothers - Writing Task

The writing task

In pairs, you should write a text about leadership. You should base your text on the last episode of Band of Brothers that we watched. In your text:

- Introduce the topic
- Present a good leader from Band of Brothers and give examples of that persons good leadership skills
- Present a bad leader from Band of Brothers and give examples of that persons bad leadership
- Discuss three leadership skills you think are important in war
- Finish by summarizing your conclusions

Form:

Name: "Leadership in Band of Brothers - Name and Name"
12 pts
Ariel or Times New Roman
1 1/2 spacing

Knowledge demands

Eleven kan förstå innehåll och detaljer i talad engelska i varierande tempo. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven kan formulera sig med flyt och anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.

Check list - English language

https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/document/d/1zoxLOWdxNClI9qgJlghJ-urGBB21N2FFmHDR-HT7b6M/edit

These are the names of the important characters

Lietenant Norman Dike ("Foxhole Norman")
Lieutenant SpeirsSergeant Lipton ("Lip")

These are the words that we gathered

https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/document/d/1tgFATryFUnFiTKbEFeHFt4iBsyf863x7rL-T33e4RBo/edit

This is the presentation I showed of Band of Brothers
These are the things you thought defined a good leader
These are some scenes from the last episode we watched that may be helpful to you when you write your text. 

Lipton thinks about Dike and his leadership
http://youtu.be/Q80DmaoN_I4

Lietenant Dike goes for... help
http://youtu.be/2Omv47xvOKE

German artillary barrage - Toye and Guarnere get hit
http://youtu.be/PKSYN-tbNRs

The attack on Foy
http://youtu.be/UtG5KnKLH1o

Slutscenen med Speirs och Lipton i kyrkan.
http://youtu.be/3JhIFd-iKz8

These are your writing pairs

Rassol and Cajsa
Lucas and Hannes
Gustav and Adrian
Nicaela and Amar
Isa and Franc
Klara and Anela
Andy and Burhan
Pontus and Markus
Oliver and Rima
Ludvig and Olle
Ali and Ahmed


måndag 8 september 2014

fredag 5 september 2014

Ordbok till de mänskliga rättigheternaNi ska färdigställa er presentation med sex ord innan lektionen är slut och då ska den ligga i en era svenskmappar (en presentation per grupp som ni delar med varandra och lägger i svenskmappen)

Jag kommer att gå runt och prata om diagnosresultaten med er.

torsdag 4 september 2014

Salsbyte fre 5/9

Matematiken 8:20 är i A211 istället
YM 9:50 är i A219 istället
samt Svenska 13:10 i A205 istället.

Band of Brothers - extravisning om man missat avsnitten

Det första avsnittet vi tittade på, "Bastogne" visas måndagen den 8/9, 13.10 i A 312

Det andra avsnittet vi tittade på, "The Breaking Point" hann vi se 45 minuter av och de första 45 minuterna visas tisdagen den 9/9, 10.15 i A 304

Vi kommer att titta färdigt på "The Breaking Point" på onsdagens lektion i engelska och därefter ska ni få börja skriva er text om ledarskap.

English - Thursday

Aim: Writing about Leadership in Band of Brothers (in pairs)

Step One

- Take a minute and think about the leader you chose to write about.
- Share your thoughts about the leader in groups
- Agree on qualities that define a good leader

Qualities --> On white board

Step Two

Before watching the episode

Sgt. Lipton - Lt. Dike - Lt. Speirs

Step Three

Watch episode 7 of Band of Brothers

Help!

Words from Band of Brothers
Check list for writing in English

Simning

Hej alla!

På måndag den 8/9 klockan 14.45 har ni simning i öppet vatten vid Sibbarp. Varma kläder, badkläder, handduk och något varmt att dricka medtages!
Ska bli skoj!
/Anna

onsdag 3 september 2014

Hej!

Glöm inte att ert uppdrag ska vara klart tills nästa mentorsträff!  Instruktionerna finns delade med er!
Vi ser fram emot flera fina bilder:)

Vill även påminna om att alla mentorstids protokoll finns delade med er. Så om ni vill se vad vi pratade om och bestämde är det bara att gå in i drive.

/Anna och Martin

Salsbyten på fredag

Hej!

På fredag ska ni byta till följande salar:

13.10 Svenska i sal A205

08.20 Matte i sal A211

09.50 Yrkesmentorstid i sal A219

/Anna

Svenskan på fredag är flyttad till sal A205

tisdag 2 september 2014

Samhällskunskap 3/9

Onsdagens lektion är avsatt till fältarbete dvs ni behöver inte komma till lektionssalen om ni inte vill men jag finns där (sal A213) om ni har frågor eller vill jobba där.

Observera dock att ni ska ha haft kontakt med någon från det parti ni undersöker - ni kan tex fråga om deras valaffischer/valannonser och vad de betyder.

Se föregående Samhällskunskapsinlägg för uppgiften och exempel power-pointen.

Här finns mallen för hur man skriver källor i en källförteckning. Mallen finns också i högerspalten under Samhällskunskap.

Samhällskunskap 2/9

Grupparbete om ideologier och partier

Uppgiften finns här.

Arbetsgång
1) Tisdag 2/9 - planering och skrivbordsstudier
2) Onsdag 3/9 - fältstudier
3) Tisdag 9/9 - sammanställa och göra presentation
4) Onsdag 10/9 - redovisningarDetta är en exempel på en parti-power point


Partier och grupper

Notera om engelskläxan!

Vi har ett par diagnoser att göra färdigt i svenska, så att vi kan komma igång med andra saker och vi kommer att använda dagens engelsklektion till det eftersom alla är samlade då.

Detta innebär att engelskläxan som ni hade till onsdag i stället är till på torsdag! Läxan var att ni skulle beskriva en ledare ni hade personlig erfarenhet av och förklara varför hen var en bra ledare. På engelska. Läxan ska läggas i engelskmappen och dokumentet ska heta "Leadership".

måndag 1 september 2014

Mentorstid idag

Hej!

Observera att dagens mentorsträff börjar 11.45 i sal A203!
Ser fram emot att ses!

Anna och Martin

Svenska - måndag - v. 36

Planering matematik v.36-37

v. 36
ons: 19-23
tors: 24-27
fred: 32-36

v.37
ons: 37-43
tors: repetition
fre: prov på s. 8-43

Skolan stängd i eftermiddag!

Jag citerar Krister:
"Vi hinner inte få bort allt vatten i matsalen i tid för dagens lunch. Därför serveras ingen skollunch idag den 1/9. Matsalen och cafeterian kommer att vara stängda hela dagen. Lektionerna på gymnasiet ställs in idag efter klassens lunchrast. Kvällens föräldramöte på gymnasiet genomförs."

Simning öppet vatten 1/9-2014

Hej,

Med anledning av den mängden regn som fallit över Malmö har vi valt att ställa in eftermiddagens simövning vid Sibbarp. Vi kan inte garantera vattenkvaliteten.

Vi återkommer med ny tid för era 200m i öppet vatten.

Hälsningar

Pelle Ohlsson
Idrott och hälsa
Pauliskolan/Bernadottegymnasiet