fredag 27 februari 2015

Deckare - uppgift

OM JAG INTE SÄGER NÅGOT ANNAT SKA UPPGIFTERNA KOPPLADE TILL DECKARNA SKRIVAS I SKOLAN PÅ LEKTION ELLER STÖD MED MIG.

Ni ska få läsa deckare. Det finns två att välja på. Skuld av Karin Alvtegen och Den som älskar något annat av Karin Fossum.

Under tiden ni läser kommer ni att få olika uppgifter som ni ska publicera på en romanblogg.

 • En av uppgifterna kommer att vara att läslogga. Att läslogga innebär att välja ut citat från boken och sedan kommentera dessa. Detta ska ni också göra i romanbloggen. 
 • En annan uppgift kommer att vara att kommentera innehållet i det andra skriver i romanbloggen
 • Ungefär tre andra uppgifter kommer att tillkomma  och dessa får ni efter hand.
Här kan ni se exempel på läslogg från en gammal romanblogg: kvinnamedfodelsemarke.blogspot.se

I era läsloggar ska ni vara noga med att:
- jämföra romanen med andra verk vi läst ("Fähner", "Mor Sauvage" och Möss och människor)


Dessa kunskapskrav testas:

E

Eleven kan skriva olika typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete eleven tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Eleven kan översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv ("Fähner", "Mor Sauvage", Möss och människor). Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

C

Eleven kan skriva olika typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. Eleven tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv ("Fähner", "Mor Sauvage", Möss och människor). Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

A

Eleven kan skriva olika typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.


Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete tillämpar eleven grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv ("Fähner", "Mor Sauvage", Möss och människor). Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

torsdag 26 februari 2015

Läxa i psykologi 10/3

Läxan är att svara skriftligt på de 12 instuderingsfrågorna ni fick på lektionen.
Write in your learning logs (at the top):
Discuss different points that Prince Ea takes up and decide how you feel about his message.

http://youtu.be/dRl8EIhrQjQ

onsdag 25 februari 2015

Rätten och samhället

Jag saknar utvärderingen av det öppna brevet från följande:
Lucas
Gustav
Ahmed
Adrian
Klara
Hannes
Andrea

Uppgiften finns i i detta inlägg 23/2,
Migration uppgift


Skriv i dokumentet "uppgift migration - Efternamn, Förnamn"


Förslag på källor: läroböcker, NE, Wikipedia (obs även engelska), historiska tidskrifter tex Populär historia och Allt om historia.

Gå gärna till mediateket och titta där eller be om hjälp.

tisdag 24 februari 2015

Mentorstid 24/2

Omprov i Psykologi

För de som var borta och inte skrev psykologiprovet eller de som inte blev godkända så är det omprov i psykologi på torsdag 5/3.

Lycka till!

Samhällskunskap 24/2

Vi återupptar projekt "Flytta hemifrån" och inleder med en föreläsning om A-kassa.

KnegdegDagens pensum

Om du inte är klar gör klart!
1) CV och personligt brev

2) Flytta hemifrån 1

3) Flytta hemifrån 2

Börja på
Flytta hemifrån 3 (Du har fått delat ett dokument som heter "Flytta hemifrån  - Efternamn, Förnamn")

AEA om ersättning

Matematik v. 9

När den här veckan är slut ska vi ha kunskaper om följande:
 • vinklar och vinkelsumma
 • bevis, implikation och ekvivalens
 • pythagoras sats

Ni ska ha arbetat med uppgifterna på följande sidor (minst @-uppgifterna):
213-214
216-217
219
222-223

måndag 23 februari 2015

Utvecklingssamtal 4/3

På grund av tekniska problem med bokningssystemet för utvecklingssamtalen så är vi tvungna att göra ett nytt. Vi har delat ett dokument med eleverna och länkat till det här på bloggen. Bokningen går till så att vårdnadshavare fyller i namnet på eleven i rutan för den önskade tiden.

Bokning

Med vänliga hälsningar!
Martin Nordbeck och Alexander Abdulal

Historia 23/2

Migration uppgift

Rätten och samhället 23/2 del 2

Vårt nya tema är avtal och vi börjar med underavdelningen konsumenträtt eller köpeavtal

Konsumentköplagen

Konsumentverket om konsumentköplagen

Konsumentrådgivning i Malmö stad

Allmänna ReklamantionsNämnden


Köplagen

Konsumentverket om köplagen

Tvistemål i tingsrätten


Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Konsumentverket om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Rätten och samhället 23/2

Dagens första uppgift är att utvärdera din insats och ditt resultat när det gäller det öppna brevet. Syftet är tvåfaldigt, dels att du själv ska se samband mellan att läsa instruktionerna noggrant, insats och resultat och dels att du ska visa nivå på följande kunskapskrav:

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Gör din utvärdering i ett mail till karolina.goransson@skola.malmo.se. Skriv "Utvärdering öppet brev" på ärenderaden.

Till din hjälp har du följande frågor
- Är du nöjd med  ditt öppna brev/resultatet? Varför eller varför inte?

- Vilken/vilka betygsnivåer tror du att du har uppnått? Motivera ditt svar och använd gärna begrepp från kunskapskraven

- Använde du många juridiska/samhällsvetenskapliga begrepp? Varför eller varför inte?

- Hänvisade du till en rättskälla? Varför eller varför inte?

- Nästa gång du får en liknande uppgift - vad behåller du från denna uppgift och vad ska du göra annorlunda?

fredag 13 februari 2015

Utvecklingssamtal

Onsdagen den 4/3 är ni varmt välkomna på Utvecklingssamtal. Vi mentorer skickade hem en lapp med eleverna där vi informerade att ett bokningssystem snart skulle vara tillgängligt vilket det nu är. Ni går in på den här länken: 


(eleverna måste vara inloggade, om inte länken fungerar så ska det finnas en länk på elevernas skolmail)

Ni väljer vilken mentor ni vill ha och en tid som passar er, skriver vilken elev det gäller, vilken vårdnadshavare som har bokat, och om ni är i behov av tolk. Försök vara ute i god tid om ni endast kan närvara vid specifika tider. Martin kommer att vara i sal A312 och Alexander i sal D408.Med vänliga hälsningar!
Martin Nordbeck och Alexander Abdulal

torsdag 12 februari 2015

Respons på talen OCH ANNAN VIKTIG INFO OM ANDRA PROV

Nu har jag gett respons på alla som hållit tal. Ni hittar responsen i era feedbackdokument på Driven. Sök på "Feedback" så hittar ni rätt dokument. Många av dokumenten heter "Feedback - News Item" men det är ändå rätt dokument. Titeln har blivit lite knasig bara. Jag har också fört in era resultat i era matriser för kursen men där finns ingen feedback - endast resultatet.

Många får göra om talen och de personer det gäller har jag redan kallat via kalendern (så kolla er maillåda). Samma regler vid byte och stödord gäller som denna gången.

MER VIKTIG INFORMATION SOM RÖR PROV:

I morgon måste jag vabba så det sista provet på novellerna där ni skulle analysera dem måste vi ta efter lovet, direkt på måndagen. Finns det något effektivt sätt jag kan påminna er om detta? Har ni t.ex. en Facebookgrupp? Då kan jag se till att någon kan posta där och påminna er om det.

Så här kommer provet att se ut
Ni skriver svaren för hand.

De tre novellerna är: Möss och människor (roman), "Fähner" och "Mor Sauvage"

På sidan 9-11 i det här dokumentet kan ni läsa om en del av de termer vi gått igenom som ni ska kunna (t.ex. om berättarperspektiv, komposition och miljö)


tisdag 10 februari 2015

Samhällskunskap 10/2 del II

Om du inte är klar med CV och personligt brev och eller Flytta hemifrån 1 - gör klart den/de först.


Flytta hemifrån 2

Det är sommaren 2017. Du har slutat gymnasiet. Du har bestämt dig för att visa världen att du kan klara dig själv. Du har lyckats få ett jobb och tom hittat en lägenhet. 

Du har fått delat med dig dokumentet "Flytta hemifrån 2 Efternamn, Förnamn". 
- gör budgeten
- besvara frågorna om konsumenträtt

Källor till Flytta hemifrån 2
a) Flytta hemifrån 1

2) Koll på pengarna 2014 (broschyr) ligger längst fram i klassrummet. Koll på pengarna 2015 (broschyr) finns att ladda ner på Konsumentverket.se

3) Konsumentverket: Privatekonomi - välj Kostnadsberäkningar till vänster. Välj vidare Hushållets kostnader och Matkostnader.

4) Konsumentverket: Före köp och Efter köp

5) Reflex plus sidorna 215 - 223, och 204 - 205

6) Rätten och samhället sidorna 71-74

7) Malmö kommuns konsumentrådgivning

8) Energikalkylen

Samhällskunskap 10/2 del I

Projekt "Flytta hemifrån"

* utgår från följande centrala innehåll
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
* ger möjlighet att visa nivå på ffa ett kunskapskrav nämligen

Eleven kan * redogöra för individens rättigheter och skyldigheter som konsument, förhållande mellan hushållens inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat
men även följande kunskapskrav

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera     * orsaker och konsekvenser


* någon*några*flera
I analysen använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder
**.
*med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt värderar med enkla omdömen.

* med säkerhet

** samt värderar med nyanserade omdömen.

Eleven kan * och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer **.
* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

* med säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
* innehåller sex deluppgifter varav vi hittills jobbat med två
1) CV och personligt brev
2) Flytta hemifrån 1 (lön, skatt, hyra, rättigheter och skyldigheter som anställd och hyresgäst)

* nästa deluppgift är Flytta hemifrån 2 (budget samt rättigheter och skyldigheter som konsument)


måndag 9 februari 2015

Matematik v.7

När den här veckan är slut ska vi ha kunskaper om följande:

 • begränsningsarea / total area
 • vinklar och vinkelsumma
 • bevis, implikation och ekvivalens

Ni ska ha arbetat med uppgifterna på följande sidor (minst @-uppgifterna):
209
213-214
216-217
219


söndag 8 februari 2015

Det öppna brevet 9/2

UPPGIFTEN

Skriv i det dokument som heter "Öppet brev - Efternamn, Förnamn" som du fått delat med dig i din google drive.


Skrivtider
måndag 9/2 kl: 08.10 - 09.30 sal A213  - de som läser svenska med Camilla
måndag 9/2 kl: 09.50 - 11.10 sal A213 - alla

Extra tid för  de som läser svenska med Christel
måndag 9/2 kl: 14.00 - 14.50 i sal A213
tisdag 10/2 kl: 16.00 - 17.00 i sal A213
onsdag 11/2 kl: 13.55 - 15.00 i sal A213


Tillåtna hjälpmedel
* lektionsanteckningar från juridiken

* Hela texten eller utdrag ur Möss och människor samt  novellen Fähner

* Brottsbalken mfl lagtexter på lagen.nu

När du är färdig (om du har Camilla):

Börja läs den tredje novellen som ingår i fredagens uppgift: Mor Sauvage av Guy de Maupassant
Fredagens uppgift kommer att se ut så här! Den skriver du för hand på fredag.

Talarlistor - det engelska talet

På onsdagen håller följande personer sina tal:

Micaela, Franc, Kent, Amar, Andrea, Ludvig, Lucas, Rima, Markus, Hannes, Andreas

På torsdagen håller följande personer sina tal:

Adrian, Ahmed, Ali, Oliver, Cajsa, Kevin, Gustav, Isa, Pontus, Klara, Emil

Uppgiften finns här. Dubbelkolla att ni följer instruktionerna

Om att byta taltid - Om man kommer överens med sin talkompis (den man har samma tal som) om att byta dag med varandra är det okej förutsatt att man meddelar mig innan och att båda är med på det. Annars är inga andra byten tillåtna.

Om att inte dyka upp - Om ni inte gör era tal på den avsatta tiden kan jag inte garantera att ni får göra dem någon annan gång.

Stödord - På morgonen samma dag som talen är kommer jag att skriva ut era stödord. De måste alltså finnas i er engelskmapp och vara tydligt markerade med en överskrift eller i ett eget dokument. Stödorden ska likna de ni använt innan med begränsat ordantal och de ska vara i punktform. Om man vill använda talkort går det bra och då tar man med sig dem till taltillfället och visar för mig.

Glöm inte att lägg in bilden i en power point (bara bilden inget annat) för bilden ska ju finnas på skärmen under talet.

Den lektionen man inte ska närvara vid ska användas till att göra läxan i Actively Learn (minst en text).

Jag kommer inte att filma talen den här gången. Om ni verkligen skulle vilja att jag gör det för säkerhets skull, säg då till mig. Jag filmar bara om ni ber mig.

Flytt av fredagens svensklektion

fredag 6 februari 2015

Uppgiften på måndag

Min text bestod av tre huvudsakliga steg: Tes --> Argumentation --> Upprepande av tes.
Detta upplägget har man alltid när man skriver argumenterande texter.

I argumentationen presenterar man sedan sina argument (och eventuellt motargument, som då måste bemötas). Dessa argument måste sedan utvecklas och stödjas på något sätt och där visade jag ett par olika sätt att göra det på.


Studieteknik

Jag har fått tips på studieteknik från specialpedagogen och eftersom ni har prov i psykologi på torsdag så tänkte jag att ni kunde ha användning för dem.

Vad är viktigt i en faktatext?

Studieteknik

Lycka till på provet!

torsdag 5 februari 2015

Läxa i psykologi Tisdag 10/2!

Ni ska kunna innehållet på sidorna 30-34 och 37-42 utantill och repetera era anteckningar.

onsdag 4 februari 2015

Artiklar på engelska

Jag har bedömt era artiklar på engelska nu. Pga tidsbrist har jag fört in resultatet direkt i era matriser. Leta efter "SFLE-artikel" i kommentarerna. Har ni gjort hela uppgiften (alla hann inte klart) ska det finnas markerat på tre olika ställen.

Om man inte var närvarande vid detta tillfälle eller om man inte har delat/lämnat in sin artikel med mig, så har jag kallat er till omprov. Jag vill ha en skolskriven uppgift innan de nationella proven. Omrprovstillfället är på torsdag i nästa vecka.

I morgon har vi lektion som vanligt igen.

Samhällskunskap 4/2

Uppgiften finns i dokumentet "Flytta hemifrån 1 Efternamn, Förnamn" som är delad med dig.

ekonomifakta.se kan du räkna ut din skatt.

Länkar om rättigheter och skyldigheter

tisdag 3 februari 2015

Morgondagen engelska

Jag måste vabba i morgon. Jag ska också se över min röst och mitt humör, och odla lite tålamod.

På torsdag kommer jag att förhöra en del av er på källkritik, dvs. ni måste motivera hur ni har gjort en källkritisk analys av någon av de källor ni använt till uppgiften (talet ni ska hålla i nästa vecka)

Jag kommer att förhöra följande: Andy, Emil, Isa, Klara, Pontus, Lucas, Amar, Adrian och Kevin
Detta är de personer jag saknar underlag på eller inte hann förbereda när ni höll era argumenterande tal.

Ni andra ska göra sakerna nedan. Jag har gett respons på de som antecknat någon slags stödord och lagt i mappen. Läs responsen.

När det gäller punkt 2 (Actively Learn) har endast en person använt detta. Ni har haft gott om tid till att förbereda talen, så ni bör hinna göra minst en text till i nästa vecka. Detta är läxa.

Sedan i fredags ligger det också respons i era matriser och feedbackdokumenthistorieromanuppgiften. Läs den.

På tisdag publicerar jag talarlista här på bloggen, dvs. vilken grupp som ska hålla tal vilken dag.

1. Planering för talet på engelska lämnas in!

Så här stod det i planeringen för talet:Den här strukturen, samt källor skulle alltså varit inlämnad (i engelskmappen) igår. Om ni inte har gjort den måste den färdigställas idag.

2. Om du har gjort båda dessa läxor ska du:

Arbeta i Actively Learn

Texterna kommer ungefär i denna ordning när det gäller svårighetsgrad

Swedes Fighting for ISIS
Hawaii Volcano
Macy's Thanksgiving Parade
Malala
Too Much of a Good Thing
Zora Neale Hurston
Scottish referendum
Robert E. Lee

Samhällskunskap 3/2

SCB: Skattesatser 2015 i kommuner, län och hela riket 


Jobben
Konditoribiträde: 13.000 kr/månad

Personlig assistent: 14.500 kr/månad

Lagerarbetare: 13.600 kr/månad

Säljare: 15.000 kr/månad


Lägenheterna

Första uppgiften inom Projekt Flytta hemifrån är delad med dig - dokumentet heter "Flytta hemifrån 1 Efternamn, Förnamn"


Prov i psykologi Torsdag 12/2Torsdag 12/2 är det prov på det psykodynamiska perspektivet på sidorna 8-12 och 15-22 och beteendeperspektivet på sidorna 30-34 och 37-42.

måndag 2 februari 2015

Historia 3/2

HÄR finns uppgiften.

HÄR finns svarstabellen. Kopiera och klistra in i ett dokument.


Användbara länkar

SO-rummet: flera olika artiklar om emigration

SCB: Massutvandring till Amerika slag mot befolkningen

Populär historia: Svenskarna i Amerika

SCB: Flera skäl till invandring idag

Migrationsinfo: Migration: Sverige


Användbara dokument
Utvandringsperioder

Statistik invandring

Samhällskunskap (som ersätter historia) 2/2

Tjuvstart på Projekt "Flytta hemifrån"

Förutsättningar: Det är sommaren 2017. Du har flyttat hemifrån och ska nu klara dig själv. Du har hittat ett jobb du kan söka.

Uppgift: Skriv ett CV och ett personligt brev där du specifikt söker det jobb du blivit tilldelad. Utgå från din verkliga situation.

Skriv i dokumentet "CV och personligt brev Efternamn, Förnamn" som är delat med dig.

Deadline: onsdag 4/2

HÄR finns dokument med Michelles CV och personliga brev.

På arbetsförmedlingens hemsida finns fler exempel på CV och personliga brev.

Matematik v.6

När den här veckan är slut ska vi kunskaper om följande:

 • Omkrets och area av olika geometriska figurer
 • pi / π
 • Volym av olika geometriska figurer

Ni ska ha arbetat med uppgifterna på följande sidor (minst @-uppgifterna):
191-193
195
197
201
204-206

söndag 1 februari 2015

Rätten och samhället 2/2

Rättskällor - de texter och dokument som ligger till grund för vårt rättssystem ffa för hur domstolarna ska döma.

I Lagarna  - lagen.nu - för de fall vi arbetar med ffa Brottsbalken

II Förarbeten till lagarna -  tex propositioner och SOU  (sökfunktion på regeringens hemsida)

III  Prejudikat och praxis = tidigare domar
- rättsfall ur Nytt juridiskt arkiv (i kommentarsspalten till lagtexerna på lagen.nu)
- rättsinfosök (sökfunktion på domstolsverket där man kan söka domar från hovätterna och högsta domstolen)

IV Juridisk litteratur


Studera, analysera och presentera rättsfall

Domstolsverkets rättsinformationssök

Öppna avancerad sökning, välj Hovrätten över Skåne-Blekinge och skriv in målnumret i rutan för målnummer och klicka på sök. Klicka på namnet på målet. I det fönster som öppnas klicka där det står RH årtal:nummer.

Svara på följande frågor med hjälp av informationen i dokumentet.
 1. Vad handlar målet om? (Vilken är saken/brottet?)
 2. Vilka lagar och eller lagrum är berörda?
 3. Vad blev domen i tingsrätten?
 4. Vilka var domskälen i tingsrätten?
 5. Vem överklagade domen och varför (vad ville den/de uppnå)?
 6. Vad blev domen i hovrätten?
 7. Vilka var domskälen i hovrätten?
--> Titta på lagtexten i det relevanta lagrummet och ta själva ställning: Är den tilltalade skyldig? Och om hen är skyldig vilken påföljd bör hen få?

Lagen.nu

  B307 -11
  B2511-08
  B2736 -09
  Emil
  Andrea
  Rima
  Isa

  Ludvig
  Andy
  Kevin

  Micaela
  Cajsa
  Gustav
  Lucas
  B1579-09
  B2546 - 02
  B1650-07
  Kent
  Ali
  Adrian
  Amar
  Oliver
  Pontus
  Markus

  Klara
  Hannes
  Franc
  Ahmed