fredag 23 oktober 2015

torsdag 22 oktober 2015

Böcker!

En inte fullständig hög med böckerna jag läste i somras.

Samhällskunskap 22/10

Inledning: Ni gör om gårdagen memoryövning.

Uppgift 1: Maila Karolina vilket miljömål du valt, den frågeställning du eventuellt redan funderar på och de frågor du eventuellt har så här i inledningsskedet av Paper 2.

Om du inte kan bestämma dig för ett miljömål maila in vad du är mer allmänt är intresserad av så jag kan hjälpa dig koppla det till miljömålen.Uppgift 2: Jobba med Persuasive speech. Skriv i det delade dokumentet "Persuasive speech - PAGY Förnamn Efternamn". Ignorera eller ta bort dokumentet som heter "Bedömning MR BG15B"

a) Välj tes
b) planera ditt tal/skriv en disposition
c) samla fakta/argument

HÄR finns uppgiften

Write out loud

Förslag på källor


Du kan visa nivå på ffa följande kunskapskrav i samhällskunskap i Persuasive speech
Eleven kan analysera
komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och
konsekvenser. I analysen
använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med ** omdömen.
* med viss säkerhet

* med viss säkerhet och enkla omdömen


* med säkerhet** nyanserade omdömen

Eleven kan ge * argument för sina ståndpunkter och värderar med **omdömen andras ståndpunkter.
* enkla  

** enkla

* välgrundade

** enkla

*välgrundade och nyanserade ** nyanserade


Eleven kan *, och på ett
strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulerar ** sig i förhållande till källorna
* med viss säkerhet

* med viss säkerhet


** självständigt

* med säkerhet  ** självständigt

måndag 19 oktober 2015

Jag har lagt in "Att tänka på i din bokanalys" på siten. Den fungerar mycket bra som grund inför er uppgift som ni ska ha den 3/11. (Eftersom vi inte kommer att hinna med att ha boksamtal).
https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/pagy-bg14b/therese-raquin/bokanalys

/Cici

Psykologi

Ni ska göra en läxa i psykologi till torsdag. Kolla er mail och/eller google classroom för instruktioner.

onsdag 14 oktober 2015

Matematik-prov

I morgon torsdagen den 15 oktober är det matte-prov.
Provet är kl 8:10 - 9:40 i sal A411.

Jag kommer inte ha med saker att låna ut så ha med allt ni behöver för att skriva prov.

Ni får kompensationsledigt vid ett annat tillfälle.

Samhällskunskap 14/10

Idag kan jag tyvärr inte vara med på lektionen men Alexander är där.

Ni ska läsa sidorna 327 - 337 i läroboken REFLEX 123 och svara på frågorna i DETTA DOKUMENT.

Lektionen i morgon torsdag 15/10 kommer att inledas med antingen ett läxför på ekonomisk-politiska mål eller med att ni får visa upp svaren i dörren antingen på papper eller på ett dokument i datorn.

Utvecklingssamtal 12/11

Hej!

Ni är varmt välkomna till utvecklingssamtal torsdagen den 12/11 på Pauliskolan. 

Ni bokar genom att gå in på den här länken Bokning och väljer den tid som passar bäst genom att skriva vilken elev det gäller och vilken vårdnadshavare som har bokat. Där står också vilka salar utvecklingssamtalen kommer att hållas.

Var ute i god tid om ni bara har möjlighet att komma någon speciell tid.


Välkomna!

/Alexander och Martin

Mentorstid 14/10

tisdag 13 oktober 2015

Läxa i kommunikation

Läxan i kommunikation går ut på att ni ska genomföra en egen mindre undersökning. Undersökningen går ut på att ni vid tre olika tillfällen ska bryta mot normerna som gäller för den personliga komfortzonen, dvs. gå/stå för nära eller för långt bort än vad som brukar anses som "normalt" i en vanlig liknande situation.

När ni har utfört era experiment ska ni anteckna följande:

- Beskriv vad ni gjorde och vad du trodde att du skulle få för reaktion (hypotes)
- Beskriv hur det kändes för dig att bryta mot normen
- Beskriv hur du tror att det kändes för den andre, samt vilen reaktion du eventuellt fick

Använd lämpliga begrepp som rör kroppsspråk i dina anteckningar: hållning, gester, tonalitet. mimik, fjärrzon, det personliga rummet, det intima rummet

Läxan ska vara tydligt antecknad på ett papper som visas för mig i dörren.

Prov/omprov i psykologi

Prov/Omprov i psykologi skrivs tisdagen den 20:e okt kl 13:20 i sal A317

Lycka till!

måndag 12 oktober 2015

Inför matteprovet

Räkna häftet med repetitionsuppgifter tills på onsdag.
Titta även igenom boken, så ni har koll på vad som är svårt.

På tisdag har jag STHAL 16:10-17.

På onsdag tittar vi tillsammans på det ni behöver ha hjälp med.

Provet är på torsdag morgon 8:00. Jag återkommer med sal, och eventuellt om vi bestämmer oss för att börja 8:10 (med tanke på era pendlingsmöjligheter).
Hej!
Jag har delat en matris med er (SVE 03) som jag vill att ni går in och lägger in i er enskilda svenskmapp. Ses i morgon!
/Cici

fredag 9 oktober 2015

Engelska

Ni har fått mail från Anna med instruktioner till "persuasive speech-uppgiften".

torsdag 8 oktober 2015

Kommunikation 8/9

Läxan om komfortzon uppskjuten till nästa vecka. OBS att Camilla kommer att kräva in läxan i dörren. Ingen läxa - ingen entré.

Läs om Shannon-Weavers kommunikationsmodell i boken sidorna 12 - 16 och eller  tex på Wikipedia: kommunikationsmodell. På Wikipedia kan du även läsa om andra kommunikationsmodeller: Models of communication.


Intressant artikel om gester: "Gesterna vill ha sällskap" i Språktidningen

onsdag 7 oktober 2015

Läxa Kommunikation

Kom ihåg att ni ska ha med uppgiften i kommunikation skriftligt på papper, antingen skrivet för hand eller på dator. Om ni har skrivit på dator men inte har haft möjlighet att skriva ut så kan ni maila mig (Alexander) innan 09.30 imorgon så skriver jag ut det åt er.

Samhällskunskap 7/10

Tredje gången gillt - examination på teorin om prissättning på en fri marknad

Torsdag (i morgon!!!) från 08.30 i sal  A213 diskuterar vi teorin.

Tisdag 13/10 kl 16.00 är skrivtillfället.
Hej!
I svenskan redovisar grupperna enligt följande:
Antiken - Romantiken på onsdag i vecka 42
Upplydningen - 1950 och framåt tisdag vecka 43.

ALLA SKA HA LÄMNAT IN SITT SKRIFTLIGA UNDERLAG PÅ ONSDAGEN V. 43

Ha det bra!
/Cici

Ma-läxa

Uppg 1-4 s. 78 till på fredag. 

Samhällskunskap 7/10

Det händer när en bostadsbubbla spricker (DN 151006)

Förstadium: Innan - allt är bra. Efterfrågan och utbudet är högt, priserna är höga, hög aktivitet

Början: Efterfrågan minskar pga att priset är för högt, ingen vill lägga bud, oro på marknaden,  köparna visar tålamod = sjunker ytterligare

Kulmen: Bubblan spricker, utbud och efterfråga sjunker, priset sjunker, endast de som måste sälja säljer  = utbudet är mycket litet

Slutet: marknaden börja växa, efterfrågan höjs --> priserna höjs --> utbudet ökar

Krasch versus pyspunka: snabb, dramtisk förändring versus långsammare än krasch, anpassning kan ske, förlusten av pengar är inte lika stor eller snabbKI varnar för prisfall på bostäder (sydsvenskan 151006)


KI sänker BNP-prognos (sydsvenskan 151007)

Info från SYV

Pethra visade arbetsförmedlingens hemsida.
Där kan ni t ex klicka på yrke och framtid för att få mer info om olika yrken.
Ni kan också titta på yrkeskompassen för att se hur framtiden ser ut inom olika yrken.

Det går också att leta efter lediga jobb.

Pethra tipsade även om studera.nu där det finns information om att studera vidare efter gymnasiet.
måndag 5 oktober 2015

Studieplan

Jag har delat ett dokument som heter "Studieplan Matte och Svenska" där jag har gett er lite tips på hur man kan lägga upp studierna till Matteprovet v.42 och uppgifterna i svenska, epoker och boken Therese Raquin som ska vara klara vid lite olika datum (ni hittar dessa i bloggen under länken "Aktuella läxor och prov").

Lycka till!

fredag 2 oktober 2015

Så! Nu har jag lagt in svenskan i gjort/inte gjort. Ska försöka bli mer aktiv här så kanske ni kan bli mer aktiva på siten.  :)
Ha en bra helg!
/Cici

Samhällskunskap vecka 40

HÄR finns en länk till det senaste läxförhöret där jag skrivit in svar. Dokumentet kommer att kompletteras med diagram.

Ni som inte uppfyllde något kunskapskrav på och ni som inte är nöjda med er prestation på läxförhöret/läxförhören bjuds härmed in till stödtiden på tisdag 6/10 kl 16.00 i sal A213 där jag kommer att gå igenom teorin och det senaste läxförhöret. Efter genomgången kan vi boka tid för ett nytt förhör.


torsdag 1 oktober 2015

Naturkunskap

Kom ihåg att lämna in uppgifterna i Naturkunskap idag.