torsdag 30 april 2015

Slutet närmar sig - historia, rätten och samhället och samhällskunskap

Slutet av terminen och därmed slutet av läsåret närmar sig med stormsteg och därför är det hög tid att du stämmer av hur du ligger till i historia, rätten och samhället samt samhällskunskap. För de som inte är i fas är  i detta läge är F-varningar att vänta.

I ditt eget betygsdokument kan du se vilka kunskapskrav du klarat av (markerade med gult), hur många gånger (räkna kryss) du visat nivå och på vilken nivå du ligger på de olika kunskapskraven. Du kan också se ungefär på vilket betyg du ligger nu.

Alla kunskapskrav måste vara helt uppfyllda på minst E-nivå och vissa fall  flera gånger för att du ska vara godkänd = få E på kursen.

Om du gör klart eller förbättrar någonting som du vill att jag ska ta hänsyn till måste du maila mig!

Jag erbjuder stödlektioner tisdag 12/5, tisdag 19/5, tisdag 26/5, tisdag 2/6.


Historia
I DETTA DOKUMENT finns en förteckning över vilka kunskapskrav som testats med vilka uppgifter och hur många gånger kraven måste uppfyllas. Uppgiften med malmökartor är den sista examinerande uppgiften.

Ditt eget betygsdokument heter "Förnamn hishis01b".

Titta också på de bedömningar och den feedback du fått under läsåret. Bedömning migrationsuppgiften  - Efternamn, Förnamn är ett fristående bedömningsdokument. Nekrolog, Aktör och struktur-uppgiften, Historisk roman, Porträttrullorna och Vad hände på årsmötet?  - har bedömningen i samma dokument som uppgiften.

För att uppnå D respektive B i historia måste förutom  att alla kunskapskrav är godkända på E -nivå respektive C-nivå  minst åtta kunskapskrav vara uppfyllda på C-nivå respektive A-nivå.


Rätten och samhället
DETTA DOKUMENT finns en förteckning över vilka kunskapskrav som testats med vilka uppgifter och hur många gånger kraven måste uppfyllas. Slutövningen är den sista examinerande uppgiften.

Ditt eget betygsdokument heter "Matris kunskapskraven jurät0 - Förnamn Efternamn PAGY".

Titta också på de bedömningar och den feedback du fått under läsåret. Förnamn MR Land och Bedömning öppet brev  - Efternamn, Förnamn är fristående bedömningsdokument. Lagar och regler på olika nivåer, Aktuell rättegång, Juridiska dokument samt de två utvärderingsuppgifterna - har bedömningen i samma dokument som uppgiften.

För att uppnå D respektive B i rätten och samhället måste förutom  att alla kunskapskrav är godkända på E -nivå respektive C-nivå  minst fyra kunskapskrav vara uppfyllda på C-nivå respektive A-nivå.


Samhällskunskap
DETTA DOKUMENT finns en förteckning över vilka kunskapskrav som testats med vilka uppgifter och hur många gånger kraven måste uppfyllas. Uppgiften med malmökartorna är den sista examinerande uppgiften.

Ditt eget betygsdokument heter "Matris samsam01b - Förnamn Efternamn PAGY".

Titta också på de bedömningar och den feedback du fått under läsåret.  Förnamn MR Land, Förnamn Jämföra statsskick, Förnamn argumenterade tal, Bedömning öppet brev  - Efternamn och Bedömning Flytta hemifrån BG14B  - Efternamn, Förnamn är fristående bedömningsdokument.

För att uppnå D respektive B i samhällskunskap måste förutom  att alla kunskapskrav är godkända på E -nivå respektive C-nivå  minst sju kunskapskrav vara uppfyllda på C-nivå respektive A-nivå.

onsdag 29 april 2015

Onsdag 6/5

På onsdag den 6/5 ska ni orientera på förmiddagen. Bussen går från Pauliskolan kl 8.30, kom ombytta. Hemfärd 11.30 med buss ombyte i skolan. Lunch äter ni kl 12.00 i skolan.

 Efter lunchen kommer jag att sitta i sal A213 och ha STHAL. Ni kan förbereda er till matteprovet på torsdag eller att jobba med andra uppgifter ni ligger efter med.

Läxa i Psykologi 7/5

Läs sidorna sidorna 108-112 och 112-119. Fundera även kring scenariot med Aida och Peter och utifrån de 4 olika faserna av kris.

tisdag 28 april 2015

Språklig variation

Tja, Hej eller God morgon?

I måndags (27/4) inledde vi arbetsområdet som handlar om språklig variation. Här sammanfattas huvudpoängerna med lektionen och uppgiften "Min idiolekt".

Språk konstrueras socialt och har till funktion att underlätta kommunikationen mellan människor. Inom ett språk, som svenskan, finns det olika variationer som skapar samhörighet och avstånd mellan människor och markerar grupptillhörighet. Variationerna bidrar också till en mångfald i språket.

Vilka faktorer påverkar vårt språk (tal, kroppsspråk)?

Alla människor har en personlig idiolekt.
Idiolekt kan definieras som "varje språkvarelses unika sätt att tala och föra sig".

Idiolekten påverkas av dessa fem faktorer:
-var du är uppvuxen/bor (geografi) -din DIALEKT
-din sociokulturella tillhörighet (t ex akademikerbakgrund, arbetarklass) -din SOCIOLEKT
-vilken generation du tillhör (ålder) din- KRONOLEKT
-vilket kön/genus du tilldelats (t ex kille/tjej) -din SEXOLEKT
-din etniska bakgrund (t ex om du har ett annat modersmål än svenska) -din ETNOLEKT

Inom dessa -lekter kan språket variera i:
-uttal
-ordförråd/-val
-grammatik

Din uppgift är att skapa och dela ett dokument i Driven med namnet och huvudrubriken
Språklig variation - Min idiolekt

Du ska under arbetets gång resonera kring och ge exempel på din idiolekt, förslagsvis utifrån de fem rubrikerna dialekt, sociolekt, kronolekt, sexolekt och etnolekt. Vilka språkval gör du och vad säger de om din identitet och grupptillhörighet på olika sätt? Jag har gett feedback på de dokument som skrevs under lektionen. Titta gärna på kommentarerna och arbeta vidare. Tid kommer att ges under lektionerna som kommer, och er text kommer tillsammans med ett prov 29/5 utgöra underlag för bedömning på detta moment inom Svenska 1.

Har ni frågor så maila mig på elin.jonsson.029 at student.lu.se.

Lycka till!Nationella prov - tiderna i morgon!

Start: 8.10
Andra insläpp: 8.30
Slut: 9.40 (själva provet är 80 minuter)

Ni skriver för hand och måste ta med er egen penna och suddi
Ingen mat men dricka går bra

Nästa lektion efter provet är matten 11.20Historia 28/4

Uppgiften med kartor över Malmö finns HÄR.
HÄR finns mitt föreläsningsunderlag för Malmös historia.

Mentorstid 28/4

Viktig info! Nationellt prov imorgon (onsdag) kl 8.10
Boka milen på förmiddagen till friluftsdagen 18/5

måndag 27 april 2015

Planering grafer och funktioner

Begrepp: 
Funktion, definitionsmängd, värdemängd, värdetabell, graf, proportionalitet, f(x), linjär funktion, exponentialfunktion, potensfunktion


Förmågor:
Avläsa värde i graf, tolka graf, göra värdetabell, rita graf, rita graf med hjälp av graf-räknaren, grafisk lösning av ekvationer och olikheter

v 17: s. 300-319

v 18: s. 321-339

v.19: s. PROV på torsdagen


Sen är det dags för att börja förbereda inför nationella provet!

lördag 18 april 2015

Uppsatsen i engelska

I vannliga fallet brukar uppsatsen på nationella provet i engelska skrivas för hand. Detta beror bland annat på att det inte funnits någon möjlighet att säkert kontrollera att elever inte använder stavningsprogram, vilket inte är tillåtet vid engelska provet.

Nu finns eventuellt en lösning och vi ska se om vi hinner ordna så att ni kan använda den. I era mail har ni fått ett mail från "DigiExam". Leta upp mailet och använd uppgifterna där för att registrera ett

elevkonto på den här sidan:

https://www.digiexam.se/app#/register

Om ni blir ombedda att ladda ner ett program/ en klient så ska ni försöka göra det.

Det kan vara så att det inte går för att ni behöver uppdatera saker på era datorer. Försök då göra det. Jag kommer att försöka söka upp er i helklass någon gång nästa vecka för att se hur långt ni kommit.

Om man har missat det här eller av någon anledning inte hinner i fatt så är det inte mer med det. Då får man skriva provet för hand helt enkelt, men vi gör ett försöka att lösa det här tycker jag:)fredag 17 april 2015

Rätten och samhället 17/4

Justitia: Internettrakasserier

I dagens samhälle är det tyvärr inte ovanligt med kränkningar, inte minst på internet. I lagstiftningen finns inget som benämns internettrakasserier. Dock finns det olika brott som kan vara tillämpliga på det som i vardagligt tal kallas trakasserier på nätet. Brott som förtal, ofredande och olaga hot kan rymmas under begreppet internettrakasserier.

I Brottsbalken (BrB) definieras brotten i "normalfallen" enligt nedan:
"Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter". (BrB 5:1)

"Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. (BrB 4:7)

"Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år." (BrB 4:5)

En annan lag som kan tillämpas är skadeståndslagen. Av den framgår att "Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär." (Skadeståndslagen 2:3)

onsdag 15 april 2015

Fest!


Speaking - engelska 5

Talets tema kommer att vara: Connecting and communicating
Ta med: papper och penna
Var ute ett par minuter innan utsatt tid

Torsdagen den 23/4

13.10-13.50: Adrian och Ahmed
13.30-14.10: Kent och Lucas
13.50-14.30: Micaela och Pontus

Torsdagen den 7/5

13.00-13.40: Klara och Rima
13.20-14.00: Franc och Hannes
13.40-14.20: Ludvig och Markus
14.00-14.40: Andy och Isa

Onsdagen den 27/5

9.50-10.30: Cajsa och Gustav
10.10-10-50: Amar och Emil
10.30-11.10: Ali och Andrea

Onsdagen den 20/5

14.00: Oliver och Kevin

tisdag 14 april 2015

Historia 14/4

Samhällskunskap 14/4

Nu kör vi igång projekt massmedia.

1) Svara på frågorna HÄR.  Inledande diskussion

2) Genomgång  av uppgiften

3) Inledning med kommunikationsmodellen, begrepp och historia

4) Massmedias uppgifter/roll och skillnader i olika politiska system

5) Nyhetens väg från händelse till köksbord

6) Sociala media

söndag 12 april 2015

Rätten och samhället 13/4

Vårt nya tema är EU.

1) Vad är klassens förkunskaper?

2) Kort om EUs historia

3) Grupparbete om EUs institutioner

4)  Hur påverkar EU oss och vår vardag?

5)  Hur fattar EU beslut och hur kan vi påverka EU?


 


EU-kommissionen
Europeiska rådet
EU-domstolen
Andrea
Cajsa
Lucas
Kevin
Micaela
Klara
Rima
Hannes
Markus
Ludvig
EU-parlamentet
Ministerrådet
EUs revisionsrätt
Isa
Ahmed
Pontus
Amar
Andy
Adrian
Emil
Oliver
Franc
Ali
Gustav
Kent
Källor
* Reflex plus (läroboken) sidorna 153 - 158

* NE.se - sök på institutionens namn

torsdag 9 april 2015

Olika sätt att inleda ett tal!

Här ger jag exempel på hur man kan inleda tal på. De här sätten fungerar oftast på texter också, men då måste man naturligtvis anpassa språket så att det blir skriftspråkligt. Poängen är inte att man ska pricka av något av förslagen nedan utan att ge förslag och exempel. Inledningen måste anpassas så att det passar just det tal DU ska hålla och uppfyller inledningens två syften: att förbereda åhörarna och engagera dem!

För att sammanfatta kan man inleda med:
  • En aktuell händelse
  • Någonting överraskande
  • Ett citat eller ordspråk
  • En historisk tillbakablick
  • Visa ett föremål
  • Ställa en fråga till publiken
Naturligtvis finns även många andra sätt att inleda en text!

Rosa Parks är från Outkasts album Aquemini 1998. Hey ya är från Speakerboxxx/ The Love Below från 2003. Och förresten. Hit Em Up är lite uttjatad. Då är Under Pressure eller Me and My Girlfriend myyyycket bättre.

 

Statistik med kalkylprogram


Ni ska göra en snygg och prydlig presentation av en statistisk undersökning. Använd det ni har gjort hos Karolina, (har ni ingen får ni snabbt få ihop en undersökning).

Den här delen av kursen kommer inte på provet, så se till att göra ett bra jobb!

Alla gör ett eget dokument med tabell och diagram. Välj själv utseende och vilken typ av diagram som är lämpligt att använda.

Målet är att ni ska bli klara under lektionen, annars får ni göra klart det i läxa till på tisdag nästa vecka, (14/4).

onsdag 8 april 2015

Talarlista


Detta är tiderna för talen!

Måndag

Ludvig
Andy
Franc
Gustav
Pontus
Markus
Kevin
Emil

Fredag

Adrian
Lucas
Cajsa
Micaela
Amar
Oliver
Hannes (om talformulär lämnas in)
Isa (om talformulär lämnas in)
Klara (om talformulär lämnas in)

Instruktion - NP

tisdag 7 april 2015

Mentorstid 7/4

Läxa Psykologi Torsdag 9/4


Läxan till torsdag är att repetera sidorna 52-61 så att ni är förberedda till uppgiften som ska göras på lektionen.

Samhällskunskap 7/4

Vi kommer att ägna de tre lektioner som återstår oss denna vecka åt samhällsvetenskaplig metod och analys enligt följande:

1) Genomgång av analysmodell och undersökningsmetoder

2) Genomföra undersökning gruppvis

3) Presentera resultatet av undersökningen dels skriftligt i en rapport och dels muntligt inför klassen. Muntlig redovisning sker onsdag 9/4 from kl 13.30


Uppgiften finns HÄR

HÄR finns ett exempel på hur rapporten kan se ut

Skriv rapporten i ett dokument i drive som ni delar med mig (Karolina). Döp dokumentet till namnet på er metod - gruppen.

måndag 6 april 2015

Planering statistik

v. 15
tis: s. 267-272 (tabeller och diagram)
ons: s. 273-275 (medelvärde och median)
torsd: s. 278-279 (vilseledande statistik) + aktivitet

v. 16
tis: repetition + aktivitet
ons: repetition
tors: PROV

Viktiga begrepp:
olika diagram (stolp-, stapel-, linje-, cirkel-, histogram), medelvärde, median, typvärde

Viktiga strategier:
avgöra vilken sorts diagram som är bra vid vilka tillfällen
avläsa information i tabeller och diagram
bestämma medelvärde, median och typvärde, samt inse skillnaderna i användning
kunna genomskåda vilseledande statistik

OBS: Provet är kvar på torsdagen den 16:e, svenskan är den 13:e och 17:e.