måndag 27 mars 2017

GYA vecka 13

Måndag 27/3 Seminarium enligt tidigare instruktion för Isa och Rima, Kent och Amar samt Emil och Markus kl 11.40 i sal A213. Kevin och Ludvig ska vara publik.

Övriga jobbar vidare med sina GYA-rapporter antingen för att färdigställa dem eller bearbeta dem utifrån den feedback som framkom vid seminariet.

Och om ni behöver en paus i det arbetet kan ni jobba med den individuella analysuppgiften i freds- och konfliktkunskap eller med att förbereda er inför NP i svenska.
Tisdag 28/3 Seminarium kl 09.35 för Gustav, Pontus och Micaela i sal A213.

Övriga jobbar, på valfri  vidare med den individuella analysuppgiften i freds- och konfliktkunskap eller med att förbereda er inför NP i svenska.

Och om ni behöver en paus i det arbetet kan ni jobba med GYA-rapporterna antingen för att färdigställa dem eller bearbeta dem utifrån den feedback som framkom vid seminariet.


tisdag 21 mars 2017

Freds- och konfliktkunskap 21/3

Dagens tema: De avgör Europas framtid/ De har Europas öde i sina händer

Dagens uppgift: Klassen ska gemensamt skapa en google-presentation om de sju politiska ledare som rubrikerna ovan anspelar på. Ett blad per ledare.

Varje blad ska innehålla
- namn
- politiska position/roll
- land
- bild på personen
- varför denna person håller Europas öde i sina händer
- ett citat som fångar personen i en ögonblicksbild/sammanfattar dennes politiska gärning/åsikter


Sydsvenskan.se: 

Kvinnorna och männen som avgör Europas öde

pauli123
tisdag 14 mars 2017

Freds- och konfliktkunskap 14/3

Ny tidsplan för den individuella analysen

Vecka 11
(Onsdag 15/3 studiedag = tid att arbeta med den individuella analysen o/e gymnasiearbetet)
Fredag 17/3: Inställd lektion = arbete med den individuella analysen på valfri plats

Vecka 12
Fredag 24/3 Avstämning 1 --> lektion att arbeta på

Vecka 13
Fredag 31/3 Avstämning 2 --> lektion att arbeta på

Vecka 14
Fredag 7/4: Sista inlämningsdag för den individuella analysenmåndag 13 mars 2017

GYA Vecka 11

HÄR finns instruktioner för seminarierna och de frågor ni ska bygga er opposition på

Opposition GYA BG14B


Seminarium I: måndag 20/3 kl 11.40 i sal A213
Respondenter

Opponenter
Back up-opponent
Cajsa
Parfym eller tårgas?
Hur det är att arbeta som kvinnlig polis i Sverige
Andreas
Linnea
Lucas
Skolstress
Orsaker till stress i skolan för den enskilde eleven
Linnea
Andreas
Andreas
Försvaret som försvann
Lucas
Cajsa
Linnea
Varför väljer människor från Syrien att fly till Sverige?
Cajsa
Lucas
Publik: Adrian, Ahmed, Franc, Gustav och Pontus


Seminarium II: måndag 27/3 kl 11.40 i sal A213
Respondenter

Opponenter
Back up-opponent
Isa och Rima
Ångest och depression
Emil och Markus
Amar och Kent
Amar och Kent
DATORSPEL
Vad är de positiva och negativa konsekvenserna med datorspel för individen
Isa och Rima
Emil och Markus
Emil och Marcus
Hur sport påverkar skolstress
Amar och Kent
Isa och Rima
Publik: Kevin och Ludvig