fredag 17 februari 2017

Sportlov

TREVLIGT LOV


ps Lovskola måndag - onsdag 09.00 - 13.00 i salarna B108 och B109
Måndag finns Camilla och Karolina på sitt arbetsrum 

Freds- och konfliktkunskap 17/2

Onsdagen 15/2 presenterade utrikesminister Margot Wallström utrikesdeklarationen i samband med den utrikespolitiska debatt som traditionsenligt hålls i riksdagen vid denna tid på året. Utrikesdeklarationen är en programförklaring med visioner för  Sveriges  arbete i världen.

Riksdagen.se: Den utrikespolitiska debatten 

Regeringen.se: Utrikesdeklarationen (texten för den som vill följa med i den och till analysen)


Analys

Par 1:  Från det första Herr/fru talman, (ärade ledamöter, representanter för den diplomatiska kåren, kära åhörare) till  det andra

Par 2:  Från det andra Herr/fru talman, (Efter krigsslutet 1945 byggdes en multilateral världsordning...) till det tredje

Par 3:  Från det tredje Herr/fru talman, (Gemensam säkerhet...) till det fjärde

Par 4:  Från det fjärde Herr/fru talman, (I ett allvarligt världsläge uppmuntrar regeringen till ökat ansvarstagande...) och sju stycken framåt

Par 5: Från det stycke som börjar "Vi menar att Sverige, EU och USA har allt att vinna på att verka för en regelbaserad världsordning." till det femte Herr/fru talman,

Par 6: Från det femte Herr/fru talman, (Den syriska regimen och dess allierade har genomfört en brutal militär strategi...)   Från det sjunde Herr/fru talman,

Par 7:  Från det sjunde Herr/fru talman, (Sveriges feministiska utrikespolitik ger resultat för kvinnor, flickor och hela samhällen.) och sju stycken framåt

Par 8: Från det stycke som börjar "Sverige ska upprätthålla en strikt och effektiv exportkontroll av krigsmateriel..) till slutet

måndag 13 februari 2017

GYA vecka 7

Sista rycket börjar idag!

Examensmålen

Vecka 10
Måndag 6/3 genomgång av opposition
Fredag 10/3 Rapporten klar för utskrift

Vecka 11
Måndag 13/3 förberedelser inför seminarier

Vecka 12
Måndag 20/3 Seminarier

Vecka 13
Måndag 27/3 Seminarier

Vecka 14
(Arvidsjaur)
Torsdag 6/4 NP svenska

Vecka 15 
Påsklov

Vecka 16
Tisdag 18/4 och onsdag 19/4: Redovisningar
Fredag 21/4: Rapporten klar för bedömning


Nystart loggböcker!
Loggbok varje vecka!!! Minst en halv sida!!!
Senast fredag! (Tips: Skriv den gärna det sista du gör på måndagens lektion)

1) Skriv om vad du har gjort veckan som gick Gick det som planerat? Dvs enligt förra veckans punkt 2?
2) Skriv vad du planerar att göra veckan som kommer
3) Reflektera!

Förslag på saker att reflektera över angående din/er rapport  
vecka 7:  om syftet uppnåtts
Vecka 9: om metoden/metoderna
Vecka 10: om källor
Vecka 11: om tvärvetenskaplighet
Vecka 12: om perspektiv
Vecka 13: om ansvar
Vecka 14: språket i rapporten
Vecka 16/17: Utvärdering

tisdag 7 februari 2017

Freds- och konfliktkunskap 7/2

Dokument för den individuella analysen

* Uppgiften

* Tips och strategier samt konkretiserade kunskapskrav

* Analysmodellen med frågor

* Alternativen för strukturen av avhandlingen


Exempelrapport

* Cypernkrisen 1974 (Högt betyg)

* Krimkrisen (Godkänd nivå)


Rekommenderade källor för den individuella analysen

NE.se

Landguiden.se: Konflikter

Säkerhetpolitik.se: Väpnade konflikter i världen

Uppsala Conflict Data program

Globalis.se: Konflikter

* The World Factbook

* Svenska dagstidningar ffa Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet

* Dagstidningar på andra språk

* Tidskrifter  på mediateket (ev andra bibliotek) tex Tempus, Fokus och IS