fredag 22 april 2016

Samhällskunskap vecka 16

Jag har nu läst och bedömt provet på nationalekonomiska teorier för andra gången och betraktar nu projekt nationalekonomiska teorier som avslutat.

Ni som vill komplettera eller förbättra måste förhandla med mig om tider att skriva på. Min stahl på tisdagar kl 16 fungerar alltid.

Fredag 3/6 kommer att vara den sista dag som jag tar emot kompletteringar och förbättringar (eftersom jag måste hinna rätta).

torsdag 21 april 2016

Mentorstid 20/4

Val av Elevkår 9/5

Måndag den 9 maj kl 13.15 i aulan (A 408) är det val av ny styrelse för Pauliskolans elevkår.
Anmäl ditt intresse till rektor Åse Nilsson via ase.nilsson@skola.malmo.se senast fredag den 29/4

måndag 18 april 2016

Samhällskunskap 20/4 och 21/4

Jag har bedömt proven i nationalekonomiska teorier i en första omgång och resultatet fick mig att besluta att vi lägger ytterligare en vecka på nationalekonomiska teorier i syfte att alla ska uppnå så bra, utifrån sina förutsättningar, resultat som möjligt.

Onsdag 20/4: Repetition och komplettering av den sammanfattande tabellen med fokus på svagheter, konsekvenser, teorier och modeller inom teorierna och koppling till moderideologi/er.

Torsdag 21/4: Komplettering av provet


Svagheter
* Vilka negativa konsekvenser kan genomförandet av ideologin få?
* Vad kritiserar anhängare av andra ideologier den för?
* Vilka motargument finns det?

Konsekvenser
* Konsekvenser kan vara både positiva och negativa (se ovan).
* Olika konsekvenser kan drabba olika grupper/aktörer.
* Konsekvenser kan slå på olika nivåer.

Moderideologier (partier)
* Koppla övriga delar av en ideologi till ekonomiska orsaker, konsekvenser och lösningar.

Allmänt
* Referera till ideologins grundare/förgrundsgestalt.
* Referera till/använd underteorier och modeller.
* Resonera i flera led/steg.
Ex: Om A ändras (höjs, sänks mfl) då händer följande med B, när B förändras då händer detta med C osv.
Ex: När A förändras då påverkas B på detta sätt, C på ett annat sätt osv

fredag 15 april 2016

Omprov i Kommunikation

Här nedan beskriver jag olika uppgifter/omprov som är aktuella. Jag kommer att maila er och i mailen kommer det bara att stå vilka uppgifter just ni ska göra. När ni har kollat det, går ni till det här inlägget och så finns instruktionerna för varje uppgift här.

Utvärdering av tal

En del av er har inte gjort eller inte klarat utvärderingen av talen. Den 19/5 ska ni dock ha era gruppredovisningar och i samband med det kan ni därför också göra uppgiften "Utvärdering av tal". Om du redan har klarat denna uppgift (hela) behöver du inte göra den om det inte är så att du vill försöka förbättra ditt resultat.

En del av uppgiften är att tänka efter INNAN man håller talet. Ni måste därför titta på uppgiften redan nu.

Här finns uppgiften

Analys av utvecklingssamtal

Här finns uppgiften 
Läroboken: s. 47-59
Använd minst hälften av begreppen nedan. Begreppen måste användas på ett sätt så att det framgår att du förstått vad de betyder i just kommunikativa sammanhang.


aktiv lyssnare
växelspel
roller
öppen scen
stängd scen
självbild
spegeljag
symmetrisk relation
komplementär relation
öppna frågor
stängda frågor
rak kommunikation
dialog
diskussion

Om du inte har genomfört ett utvecklingssamtal kanske du har haft någon annan typ av samtal i skolan (EHK, besök hos skolsköterskan, besök hos rektor, samtal med mentor eller lärare) som du kan använda. Kontakta mig med ett förslag så att du kan komma vidare med uppgiften.

Kroppspråk

Här nedan finns tre olika videoklipp att analysera. Du ska välja ett och göra följande:

Beskriv hur de olika parterna i samtalet kommunicerar
Ge exempel från klippet på hur kommunikatinen påverkar de inblandade
Beskriv tydligt vilka effekter deras sätt att kommunicera får (dvs. sammanhang)
Utifrån det du skrivit, dra slutsatser om kommunikationen

I din analys, använd begreppen nedan på ett sätt så att det framgår att du förstått vad de betyder i just kommunikativa sammanhang.

Här finns zonerna mer förklarade: http://bg14b.blogspot.se/2015/11/zonerna.html
Läroboken: 

ton
gester
mimik
hållning
intim zon
personlig zon
umgängeszon
offentlig zon
genetiskt betingat
kulturellt betingat
iuniversellt betingat

Välj ett klipp från en film du sett för då har du ett smmanhang.

Tuckmans modell

Omprovet är på tisdagen i nästa vecka (19/4). Missa inte detta. Har ni för många saker att göra om kan det bli svårt att klara kursen.

Källkritik

Jag kommer att använda underlag ni har gjort för Karolina (i nationalekonomi). Har ni alltså inte klarat dessa moment för Karolina, har ni inte heller klarat dem för Kommunikationen. Genom att komplettera denna uppgift i Samhällskunskap, kompletterar ni även i Kommunikation.

måndag 11 april 2016

Info Skolans dagar 13/4 och 14/4

Vi samlas 8.30 på onsdag utanför A212 (Alexanders arbetsrum) och där får ni “stämpelkorten” som ni måste ha för att få närvaro. För att få närvaro måste man också skriva namn och klass på dem. Ni måste gå på minst 6 st pass varje dag och ni måste gå på det första och det sista passet (9.00 och 14:45). Schemat med föreläsningar finns delat med er ( det heter Schema skolans dagar). Stämpelkortet lämnas in till mig eller Martin på torsdag efter sista passet.

Lunch har ni kl 11.15 på onsdag och kl 12.15

Schemat finns här


Maila mig om ni har några frågor.


/Alexander

onsdag 6 april 2016

Samhällskunskap 6/4 och 7/4

Båda lektionerna i samhällskunskap vecka 14 läggs på provet om nationalekonomiska teorier. När du anser dig klar med provet eller senast i slutet av torsdagens lektion skickar du in din text till urkund: karolina.goransson.pauli@analys.urkund.se.

De som behöver eller önskar mer tid är välkomna till min stahl tisdagen 12/4 kl 16.00 i sal A213.


Provet finns HÄR.

HÄR finns kunskapskraven och avcheckningslistan.

HÄR finns fakta och exempel när det gäller politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser.


Feedback efter onsdagens skrivande

1) Låt en en mening i början av talet börja: Orsaken till dagens arbetslöshet är....

2) Låt minst en mening senare i talet börja: En (social, ekonomisk, politisk) konsekvens av vårt beslut att...... blir..... I första luckan skriver du vad och eller hur partiet tänker förändra den ekonomiska politiken.Ma-läxa

t.o.m. 4405 på s. 251
samt ha koll på begreppen korrelation och kausalitet.

Mentorstid 6/4

tisdag 5 april 2016

Omprov - Tuckmans modell

Tisdagen den 19/4 kommer ni som inte har skrivit prov på Tuckmans modell att få möjlighet att göra detta på Karolinas STHL-tid kl. 16.10.

Jag kommer att ha förberett ett DigiExamprov med provkod till er. Provet ser ut på samma sätt som förra gången.

Ni får ha med er följande på provet:
- Läroboken
- Min ppt om Tuckamsn modell (utskriven)
- anteckningar från filmen. Dessa lämnas in till Karolina när ni skrivit färdigt.

Tänk på att ni måste ha sett filmen inför detta prov så att ni kan dra tydliga paralleller till den.

fredag 1 april 2016

Dagens arbete

Länk till uppgiften!

Grupper och ämnen

Andy, Lucas, Emil, Pontus: Arbetsplatsen
Adrian, Kevin, Oliver och Ludvig: Ungdomar
Kent, Amar, Ahmed, Franc: Medelålders
Micaela, Cajsa, Gustav och Markus: Gamla
Anela, Rima, Isa och Ali: Nätet

Flyttat datum för redovisning

19 maj (vilket ändå bara innebär att ni har två lektioner till ert förfogande i skolan.
Jag kommer att påminna er varje fredag jag träffar er.
Förslag idag: lägg upp en plan. Detta ska göras...

  • Läs in er på materialet
  • Planera intervjuerna
  • Sammanställ
  • Planera muntliga presentationen
  • Träna

Detta följs av utvärdering av talet och därefter omprov (vilket kanske kommer att sätta igång redan innan)