måndag 30 januari 2017

Förtydligande angående anteckningar till provet

Det slog mig just att det kanske uppstod ett missförstånd i dag i klassrummet  på svenskan (gäller inte Rima), det är era anteckningar på lästa artiklar och svar på filmen som ni får ta med er, INTE själva artiklarna. 

Skriver ni ut era anteckningar själva vill jag titta på dem innan ni börjar skriva.

Alla anteckningar tillsammans med provet lämnas sedan in.
Språkhistoria - grupp och arbetsområde/rubrik

Namn Rubrik
Kent & Amar                       Gamla och Nya Ord
Gustav och Andreas Skrift Då,Nu, Imorgon! svenska språkets utveckling
Cajsa & Micaela Ur ett historiskt perspektiv
Emil & Markus   Dialekter
Länkar som ni kan ha nytta av:
söndag 29 januari 2017

Anteckningar till provet på tisdag

Jag vill att ni mailar mig era anteckningar som ni tänkt använda till provet på tisdag. Jag skriver sedan ut dessa till er. Ni kommer INTE att får skriva på datorn, utan för hand på papper. Jag vill att ni har mailat det ni vill ha utskrivet senast i morgon (måndag 29/1) kl. 16.00.

Jag dyker upp på svenskan och pratar med er om detta i morgon.

tisdag 24 januari 2017

Språkhistoria

Vi har ca 3000-8000 språk i världen.
Ett språk, en dialekt av ett språk


Likheter i språket


Fornindiska
Grekiska
Latin
Tyska
Engelska
Svenska
matar
mater
mater
mutter
mother
moder
trayas
treis
tres
drei
three
tre
bhratar
phratar
frater
bruder
brother
broderGermanska
Folk som bosatte sig i nordvästra Europa kallades för germaner. De pratade till en början det vi kallar urgermanska.

Germanska språk

Engelska
Tyska
Svenska
friday
freitag
fredag
blue
blau
blå
drink
trinken
dricka


Runsvenska 800-1225
 • Svenska var en dialekt inom urnordiskan
 • Runinskrifter
 • Främst minnesstenar över döda men även om resor och krig.
 • Namn med härstamning: Sven, Inga, Ulf, Björn
 • Ortsnamn: Frösunda, Odensjö
 • Rökstenen i Östergötland

Rökstenen


Runalfabetet
Den yngre runraden  har 16 tecken (futhark)
 • Omkring 800 e. Kr.
 • Språket förändrades
 • Germanstammarna använde det latinska alfabetet
 • Hedniska nordbor använde futharken
 • Under 1100-talet skedde en förändring då diftongneringen försvann
 • Diftong = dubbelvokaler
ex: stein - sten
reisa - resa


Detta var under perioden då Sverige blev kristet och vikingatiden dog ut.
Johannes - Jon, Johan
Nikulas - Niklas

Många ord som betecknar grundläggande behov (moder, barn, blod, skog, hand, björn, bröd, äta, leva, dö etc.)
Fornsvenska 1225 - 1526
 • Landskapslagar berättar hur samhället fungerade.
 • Latinska bokstäver (kyrkan)
 • Stavning
 • Ordföljd
 • Böjning av ord


 • 1225 -Sveriges äldsta nerskrivna bok Äldre Västgötalagen
 • 1347 - Magnus Erikssons landslag -  börjar gälla för hela landet

Låneord från latin och grekiska
ex. djävul, biskop, kloster, skola
Tyska
krona, herr, stad


Yngre fornsvenska
 • Stora förändringar i språket
 • Många tyska låneord
 • Skriftspråket förenklades

Äldre nysvenska 1526 - 1732
 • 1526 Nya testamentet på svenska
 • Rikssvenskan uppstod (alla förstod
å, ä, ö
 • Holländska och franska ord Gustav Vasas Bibel (1541) - svensk översättning
Yngre nysvenska 1732-1900
 • Franska låneord dominerar
 • Olof von Dahlin (1708 - 1763) moderniserar språket, vill få bort låneord
Then Swänska Argus - Enkelt språk, underhållande, religion, politik
moral var några ämnen tidningen behandlade.
 • Sverige Rikes Lag
 • Svenska akademin


Nusvenska 1900 -
Låneord från engelskan och amerikanskan
Talspråket mer enhetligt
Svenska dialekter
Finare uttal - uttalas som de stavas
Rakare skriftspråk
Enklare stavning
Förenklad verbböjning

Nya ord
Vilka ord använder du idag som inte fanns när du var liten (mindre) ?

Hur har du genom tiderna kunnat få/ge information?

onsdag 18 januari 2017

Kriminologiprov

I går röstades det fram att provet blev flyttat till tisdag 31/1.
Det gäller sidorna 115-125 i läroboken "Brottsligheten och samhället".
Anteckningar om Prevention - allmän, individual och situationell, Rehabilitering - behandlingstanken samt Kritik av påföldssystemet - abolitionism och fängelse och fångar.
Även de artiklar vi läst och filmer vi sett.

I morgon går vi igenom Fängelse och fångar, sedan kommer vi att nästa vecka påbörja nästa moment.

onsdag 11 januari 2017

Att tänka på inför er muntliga
bokredovisning (för er som gör muntligt..)

Använd er gärna av PP men se till att den stödjer det ni säger och inte visar samma sak som det ni säger.

Berätta kortfattat om innehållet utan att avslöja slutet.

Presentera författaren och eventuellt tidigare verk.

Vilken genre tillhör boken?

Refererar er bok till något annat verk?

Vad säger bokens titel och omslag…

Vad vill författaren säga tror du

Matris muntlig redovisning (Bok)
Moment
E
C
A
Åhörarkontakt
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Eleven har viss åhörarkontakt..
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet
Eleven har god åhörarkontakt..
Teknik som stödjer
Eleven kan med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Disposition
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Läsa och reflektera
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.