onsdag 14 december 2016

Freds och konfliktkunskap 14/12

Schema för opposition på arbeten om konflikter under kalla kriget

Tisdag 20/12
Kl 09.35
Oliver och Ludvig

Kl 09.45
Cuba 1959 (Cajsa, Gustav, Lucas, Pontus)
Cubakrisen (Andreas, Emil, Markus, Micaela)

Kl 10.15
Vietnamkriget (del 2) (Kent, Amar, Adrian, Kevin)
Koreakriget (Isa, Rima, Ahmed)

Oppositionen ska följa denna mall och det första ni ska göra är att skapa en kopia av er rapport och dela den med opponenterna och mig (Karolina)


Onsdag 21/12
Grupper och tider planeras på plats utifrån hur många och vilka som är närvarande. De som inte diskuterar med mig arbetar med att förbättra sin rapporter utifrån den feedback gruppen fått.

Ni har fått delat med er ett dokument som heter "Mirakelåret 1989 elevversion BG14B - BG14B  - Förnamn Efternamn" som ni kan använda för att förbereda er för läsningen av texten. Givetvis kan ni använda det även under läsningen.

tisdag 6 december 2016

Freds- och konfliktkunskap 6/12

Upplägg för perioden fram till jullovet

Vecka 49
Tisdag 6/12: Grupparbete
Onsdag 7/12: Grupparbete

Vecka 50
Tisdag 13/12: Grupparbete
Onsdag 14/12: Förberedelse inför a) opposition av annan grupps/individs rapport och b) läsning av artikeln "Mirakelåret 1989" ur Tempus nr 45 2009.

Vecka 51
Tisdag 20/12: Oppositioner. Schema meddelas senare. Samt läsning av artikeln "Mirakelåret 1989"
Onsdag 21/12: Seminarier på artikeln "Mirakelåret 1989"


Info om input på gruppernas rapporter
orange markering -  språkfel
gul markering - problem med ordvalet eller frasen
röd markering - fotnot eller annan källhänvisning här


måndag 5 december 2016

GYA vecka 49

Fredagen 16/12 kl 11.50  är det dags för halvtidsredovisningar! 


* Den muntliga halvtidsredovisningen av gymnasiearbetet ska innehålla följande fyra punkter: 

I Syfte, frågeställning och avgränsningar: VAD undersöker ni och VARFÖR undersöker ni det

II Metoder och material: HUR och VAR söker ni svar på era frågor

III Utvärdering
- Hur långt har ni kommit? Stäm av mot tidsplanen. Vilka frågor är besvarade? Vilka undersökningar är gjorda? Vad blev resultatet?
- Vad har fungerat? Varför har det fungerat?
- Vad har inte fungerat/Vad har inte blivit gjort? Varför blev det så?

IV Mot slutredovisningen: Vad ska ni göra nu? Eventuella tankar om slutresultat, slutrapport och redovisning.

Gör (gärna) en presentation eller dylikt visuellt hjälpmedel.

* Den skriftliga halvtidsredovisningen innebär att rapporten är upprättad och innehåller ett antal sidor text. Dessutom ska det dokument och den presentation som ligger till grund för den muntliga redovisningen delas med Cici och  Karolina.

Kriminologin inställd i morgon 6/12

fredag 2 december 2016

Läslogg

 Enkellogg
 Citat
 Dubbellogg
 Reflektioner, funderingar
 och kommentarer
 Trippellogg
 Frågor att samtala om            
torsdag 1 december 2016

Nya religiösa rörelser och sekulära livsåskådningar

Uppgift Etik

Freds- och konfliktkunskap och kriminologi

hej

Minna och jag sitter och tittar på vad som borde vara era texter om terrorism. Det ekar tomt i de flesta dokumenten. OBS att sista inlämningsdag var 18/11. Ni har fått 13 dagar extra.

I eftermiddag (torsdag 1/12)  kl 13.00 stänger vi dokumenten och Minna kommer att skriva ut dem för att kunna bedöma dem i morgon fredag. Karolina kommer att göra sin bedömning i helgen. 

Det som inte finns i det delade dokumentet "Uppgift BG14B: Terrorism i vår tid - BG14B - Förnamn Efternamn PAGY" kl 13.00 finns inte.

Den som inte gjort eller inte blir godkänd på uppgiften kommer att få en andra och sista chans i vecka 2 genom att skriva ett traditionellt prov. Plus att de elever som inte gjort uppgiften kommer att F-varnas i både freds- och konfliktkunskap och kriminologi.

mvh
Karolina